Logo texelsecourant.nl
Lijn 28 op de Elemert in Den Burg.
Lijn 28 op de Elemert in Den Burg. (Foto: Jeroen van Hattum)

Toekomst bushaltes Den Burg blijft onzeker

De halte op de Elemert verdwijnt mogelijk en de Nikadel in De Koog moet in het hoogseizoen zoveel mogelijk gemeden worden. Dit valt te lezen in een uitgebreide raadsinformatiebrief.

Na de kritiek van de gemeenteraad - gedeeld door het college - op de mogelijk te vervallen haltes, is aan Connexxion een pakket met alternatieven aangeboden:

-        De eerste tijdswinst kan geboekt worden bij het instappen van de bus. De terugkeer van de ov-chipkaart met daaraan gekoppeld een kilometertarief, gaat er toe leiden dat er minder kaartjes worden verkocht. De reizigers gaan meer gebruik maken van de goedkopere chipkaart. Dit versnelt het instapproces;

-        Het in- en uitstappen van de bussen geheel plaats te laten vinden aan de oostzijde (aan de kant van de fietsenverhuur). Op deze manier staan bussen niet nodeloos te wachten voor dichte slagbomen, wanneer deze te laat bij de boot arriveren. Deze maatregel moet in overleg met de wegbeheerders worden opgepakt; 

-        Vanaf de Emmalaan rijdt lijn 28 heen en terug naar de halte Elemert. Door een nieuwe halte Den Burg Centrum  te maken langs de Emmalaan (ter hoogte van de nieuwe sporthal) wordt tijdswinst behaald. Consequentie is dat de bezoekers van Den Burg centrum iets verder moeten gaan lopen. Het busstation Elemert kan komen te vervallen;  

-        In de huidige situatie en ook in het voorstel van Connexxion rijdt de lijnbus vanaf Den Burg eerst via de Pontweg naar de Koog. In de Koog rijdt de bus de route Dorpsstraat-Nikadel-Badweg-Ruijslaan. Deze route is vooral in de zomermaanden zeer vertragingsgevoelig. De benodigde tijdswinst kan behaald worden door de lijnbus via een andere route naar De Koog te laten rijden.  Vanuit Den Burg eerst naar Ecomare (via de Californiëweg), daarna via de Ruijslaan richting de Koog. Daarna moet er door de Koog naar een alternatieve route worden gezocht waarbij zo veel als mogelijk de Nikadel in de zomermaanden moet worden vermeden.

Connexxion heeft aangegeven dat de ingebrachte varianten de snelheid van lijn 28 verhogen, maar dat de tijdswinst nog altijd te gering is om tot een gegarandeerde aansluiting op de veerboot te komen. Om die reden houdt Connexxion nog steeds vast aan haar plan om op 22 juli  2018 de dienstregeling op Texel aan te passen volgens haar plannen. De Provincie Noord Holland steunt haar inmiddels hierin. 

Er wordt nog steeds met de gemeente gepraat. De gemeente geeft hierin de twee volgende punten aan:

-        De ingangsdatum van 22 juli. Al bij de eerste presentatie van het concept-programma van eisen voor de aanbesteding in NHN is door Texel aangegeven dat deze ingangsdatum uiterst ongelukkig is, midden in het zomerseizoen. Om deze reden is al per 1 maart de regiecentrale ondergebracht bij TBO. Het team heeft zich in alle rust kunnen voorbereiden op het zomerseizoen. Nu blijkt dat het belangrijkste aspect; het omzetten van de dienstregeling toch in het seizoen gebeurt. Connexxion lijkt zich ernstig te verkijken op de implicaties hiervan en geeft aan dat er naast de aanpassing van de dienstregeling nog een aantal andere wijzigingen worden doorgevoerd. Als die allen over het zomerseizoen worden heen getild, dan kan dit nadelige financiële effecten hebben. Hier is de provincie geen voorstander van.  

-        Het behouden van de route door Den Burg Oost. Nu van Connexxion is vernomen dat het Texelse pakket van maatregelen niet voldoende rijtijd oplevert, willen we graag verder onderzoeken welke stappen nodig zijn. De vraag waarom voor het schrappen van Den Burg Oost is gekozen en niet voor het schrappen van de buslijn naar de Koog ligt bijvoorbeeld ook nog op tafel.  De tijdindicaties die Connexxion heeft aangegeven willen we verder onderzoeken. Zijn die in de zomermaanden bijvoorbeeld gelijk aan die van buiten het toeristenseizoen? 

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!