Logo texelsecourant.nl
Studenten komen onderzoek doen op Texel.
Studenten komen onderzoek doen op Texel.

Studenten onderzoeken Texel

Honderdvijftig eerstejaarsstudenten van de Universiteit Utrecht doen na de Pinksteren onderzoek naar duurzaamheid op Texel.

De studenten van de opleiding 'Global Sustainability Science' richten zich op zwerfafval, transport en mobiliteit, windenergie, landschapsbeleving en verzilting.

De studenten doen onderzoek op locatie en vragen bewoners, toeristen en ondernemers naar hun meningen en hun visies. Daarbij komt onder meer de beleving van de drukte op het eiland aan de orde.

Wat windenergie betreft, kijken de studenten naar de mogelijkheden en onmogelijkheden rond de opwekking van windenergie. "Hoe staan de bewoners, bezoekers en diverse andere belangengroepen zoals natuur en landbouw daar tegenover? Wat zijn de potenties voor opwekking van windenergie op land en op zee? Veel eilandbewoners vrezen dat windturbines op Texel het landschap zullen bederven en dat de aanleg van windparken de aantrekkelijkheid van Texel voor toeristen zal verminderen. Dit is één aspect van het landschap dat ook vanuit diverse andere invalshoeken zal worden bestudeerd in het landschapsonderzoek." 

De studenten meten verder het zoutgehalte van het oppervlaktewater op Texel en relateren dit aan hoogteligging, polderpeilen, bodem en klimaatscenario's. "Ook zullen ze boeren, LTO en vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, de gemeente, het Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer benaderen om hun mening hierover en visie hierop te horen."

De studenten en hun begeleiders zijn van 22 tot 28 mei op Texel. Ze verblijven op De Krim. Texlabs van Pepijn Lijklema uit Den Burg ondersteunt de studenten en helpt met het vinden van de juiste informatie en personen op het eiland.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De gemeenteraad moet instemmen met het autoluw maken van het centrum van Den Burg.Reageren!