Logo texelsecourant.nl
Foto: Job Schepers

Texelse Courant Kieswijzer: kijk en vergelijk!

Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart legde de redactie de negen partijen die meedoen op Texel onderstaande stellingen voor. Met het verzoek aan te geven of ze het er mee eens zijn, oneens of er neutraal in staan. Met als doel de kiezer meer duidelijkheid te verschaffen over de standpunten van de verschillende partijen. Hieronder de uitkomsten per partij. 

Stellingen Texelse Belang

Cultuur/sport

Texel heeft nu genoeg evenementen. Neutraal

Er moet een Wolkersmuseum komen. Mee eens

Bestaande sportvoorzieningen in de buitendorpen behouden.  Mee eens

Een stimuleringsfonds, zoals het Dorianfonds, voor cultureel talent. Mee eens

De gemeente moet investeren in een cultuurvoorziening (Artex, Bieb en Young4Ever)  Mee eens

Toerisme/recreatie

Zet rem op wildgroei van Bed & Breakfast. Mee eens

Kamperen bij de boer alleen voor echte agrariërs. Mee eens

Rem op het omzetten van tentplaatsen in villa's/ bungalows. Mee eens

"Beddenmaximum" houdt toeristische druk beheersbaar. Mee eens

Onderzoek naar het werkelijk aantal toeristische bedden. Mee eens

Welzijn/medisch

De Bolder weer een sociale werkplaats voor alle mensen met een beperking. Mee eens

Noodopvang voor onze inwoners (bij huiselijk geweld, huisuitzetting, etc.). Mee eens

De gemeente Texel moet een actief mantelzorgbeleid voeren. Mee eens

Mogelijkheid vestiging apotheek, fysio's en artsenpost nabij nieuwe sporthal. Neutraal

Urinetest verplicht aanstaande moeders (nav toename drugsgebruik). Neutraal

Huisvesting

Huizenbouw aan de Burgwal (kant Wezentuin). Mee eens

Betaalbare woningen op plaats vrijkomende gebouwen (scholen, etc). Mee eens

Versnel bouw nieuwe woningen, vooral in de buitendorpen. Mee eens

Er moet op Texel opvang voor daklozen komen. Neutraal

Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, moeten op Texel kunnen blijven.  Mee eens

Mensen met economische binding moeten voorrang krijgen op de huizenmarkt. Mee eens

Hoge prioriteit voor ontwikkeling huisvesting voor personeel. Mee eens

Financieel

De opbrengst van het Texelvignet 100 procent naar het Mobiliteitsfonds. Mee eens

OZB en reinigingsheffing niet meer dan trendmatig verhogen.  Mee eens

Ruimtelijk

Uitbreiding welstandsplicht voor bebouwing in het buitengebied. Mee eens

Kernwaarden om kwaliteit landschap te bewaken werkt in de praktijk niet.  Mee eens

Meewerken aan Wadsteiger van circa 150 meter bij De Cocksdorp. Neutraal

Landbouw/natuur

Meewerken aan ondergrondse opslag van zoet water (10 tot 60 meter diep). Mee eens

Harde afspraak: Geen landbouwgrond meer voor natuurontwikkeling. Mee eens

Beleid maken voor bescherming van weidevogels. Mee eens

Verkeer/infrastructuur

Stoppen met betaald parkeren op strandslagen. Mee eens

Gemeente (mee)investeert mee in infrastructuur Den Helder. Mee eens

Meewerken aan parkeren op de ijsbaan. Mee eens

Meer prioriteit verharden van kapotgereden wegbermen. Mee eens

Schade wegen door grondwerk natuur verhalen op veroorzaker. Mee eens

Permanente snelheidscontroles op doorgaande wegen, zoals Pontweg. Mee eens

Meer openbare verlichting in dorpen en buitengebied. Mee eens

Onderwijs

Behoud van de gymzaal (van de Drijverschool) in Den Hoorn. Oneens

Nieuwe Onderwijscentrum in Den Burg onder één bestuur. Mee eens

Inzet en investeren in opleiding techniek en horeca op Texel. Mee eens

Tessels dialect in het onderwijs Neutraal

OSG: leermethode (gepersonaliseerdleren/klassikaal) OSG moet maatwerk zijn. Mee eens

In samenwerking met OSG de Hogeberg maatschappelijke stage uitvoeren. Mee eens

Ruime zeggenschap gemeente en ondernemers in bestuur van OSG. Neutraal

Economie

Terugkeer van de vismarkt op de haven van Oudeschild. Mee eens

Rem op commercieel verhuurde tuktuk's en buggy's in het buitengebied.  Mee eens

Ruimere normen voor bedrijvigheid op industrie-en bedrijventerreinen. Mee eens

Een dominant toeristisch bedrijf als De Krim, is nadelig voor Texel. Oneens

Duurzaamheid

Een eigen, duurzame drinkwatervoorziening op Texel.  Neutraal

Landbouw moet stoppen met gebruik glysofaat (Roundup). Neutraal

 (Alsnog) een draagvlakonderzoek voor windmolens. Oneens

Beperk bescherming aardkundig monument voor geothermie. Mee eens

Bestuurlijk

(Veel) sterkere bestuurlijke samenwerking met Kop van NH, tot en met Alkmaar. Oneens

Gemeenteraad terug naar besluitvorming op hoofdlijnen.  Mee eens

Burgerforum zoals TipTexel.nl (TXCRT) meer betrekken in de besluitvorming. Neutraal

Het wapen van Texel terug in het gemeentelogo. Neutraal

Meer verantwoordelijkheid en zeggenschap van rijk en provincie naar gemeente. Mee eens

Stellingen VVD

Cultuur/Sport

Texel heeft nu genoeg evenementen.Neutraal

Er moet een Wolkersmuseum komen.Neutraal

Bestaande sportvoorzieningen in de buitendorpen behouden.Mee eens

Een stimuleringsfonds, zoals het Dorianfonds, voor cultureel talent.Mee eens

De gemeente moet investeren in een cultuurvoorziening (Artex, Bieb en Young4Ever)Mee eens 

Toerisme en recreatie

Zet rem op wildgroei van Bed & Breakfast.Neutraal

Kamperen bij de boer alleen voor echte agrariërs.Mee eens

Rem op het omzetten van tentplaatsen in villa's/ bungalows.Neutraal

Onderzoek naar het werkelijk aantal toeristische bedden.Oneens

Welzijn/medisch

De Bolder weer een sociale werkplaats voor alle mensen met een beperking.Mee eens

Noodopvang voor onze inwoners (bij huiselijk geweld, huisuitzetting, etc.).Mee eens

De gemeente Texel moet een actief mantelzorgbeleid voeren.Mee eens

Mogelijkheid vestiging apotheek, fysio's en artsenpost nabij nieuwe sporthal.Neutraal

Urinetest verplicht voor aanstaande moeders (nav toename drugsgebruik).Neutraal

Huisvesting

Huizenbouw aan de Burgwal (kant Wezentuin).Oneens

Betaalbare woningen op plaats vrijkomende gebouwen (scholen, etc).Mee eens

Versnel bouw nieuwe woningen, vooral in de buitendorpen.Mee eens

Er moet op Texel opvang voor daklozen komen.Neutraal

Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, moeten op Texel kunnen blijven.Mee eens

Mensen met economische binding moeten voorrang krijgen op de huizenmarkt.Mee eens

Hoge prioriteit voor ontwikkeling huisvesting voor personeel.Mee eens

Financieel

De opbrengst van het Texelvignet 100 procent naar het Mobiliteitsfonds.Mee eens

OZB en reinigingsheffing niet meer dan trendmatig verhogen.Mee eens

Ruimtelijk

Uitbreiding welstandsplicht voor bebouwing in het buitengebied.Neutraal

Kernwaarden om kwaliteit landschap te bewaken werkt in de praktijk niet.Mee eens

Meewerken aan Wadsteiger van circa 150 meter bij De Cocksdorp.Mee eens

Landbouw/natuur

Meewerken aan ondergrondse opslag van zoet water (10 tot 60 meter diep).Mee eens

Harde afspraak: Geen landbouwgrond meer voor natuurontwikkeling.Mee eens

Beleid maken voor bescherming van weidevogels.Mee eens

Verkeer/infrastructuur

Stoppen met betaald parkeren op strandslagen.Neutraal

Gemeente investeert mee in infrastructuur Den Helder.Neutraal

Meewerken aan parkeren op de ijsbaan.Mee eens

Meer prioriteit verharden van kapotgereden wegbermen.Mee eens

Schade wegen door grondwerk natuur verhalen op veroorzaker.Mee eens

Permanente snelheidscontroles op doorgaande wegen, zoals Pontweg. Neutraal

Meer openbare verlichting in dorpen en buitengebied.Mee eens

Onderwijs

Behoud van de gymzaal (van de Drijverschool) in Den Hoorn.Mee eens

Nieuwe Onderwijscentrum in Den Burg onder één bestuur.Mee eens

Inzet en investeren in opleiding techniek en horeca op Texel.Mee eens

Tessels dialect in het onderwijs.Oneens

OSG: leermethode (gepersonaliseerdleren/klassikaal) OSG moet maatwerk zijn.Mee eens

In samenwerking met OSG de Hogeberg maatschappelijke stage uitvoeren.Mee eens

Ruime zeggenschap gemeente en ondernemers in bestuur van OSG.Neutraal

Economie

Terugkeer van de vismarkt op de haven van Oudeschild.Neutraal

Rem op commercieel verhuurde tuktuk's en buggy's in het buitengebied.Mee eens (geluidbegrenzing)

Ruimere normen voor bedrijvigheid op industrie-en bedrijventerreinen.Neutraal

Een dominant toeristisch bedrijf als De Krim, is nadelig voor Texel.Neutraal

Duurzaamheid

Een eigen, duurzame drinkwatervoorziening op Texel.Neutraal

Landbouw moet stoppen met gebruik glysofaat (Roundup).Neutraal

 (Alsnog) een draagvlakonderzoek voor windmolens.Oneens

Beperk bescherming aardkundig monument voor geothermie.Mee eens

Bestuurlijk

(Veel) sterkere bestuurlijke samenwerking met Kop van NH, tot en met Alkmaar.Mee eens

Gemeenteraad terug naar besluitvorming op hoofdlijnen.Neutraal

Burgerforum zoals TipTexel.nl (TXCRT) meer betrekken in de besluitvorming.Neutraal

Het wapen van Texel terug in het gemeentelogo.Neutraal

Meer verantwoordelijkheid en zeggenschap van rijk en provincie naar gemeente.Mee eens

Stellingen PvdA Pro Texel

Cultuur/sport

Texel heeft nu genoeg evenementen. JA

Er moet een Wolkersmuseum komen. JA

Bestaande sportvoorzieningen in de buitendorpen behouden. JA

Een stimuleringsfonds, zoals het Dorianfonds, voor cultureel talent. JA

De gemeente moet investeren in een cultuurvoorziening (Artex, Bieb en Young4Ever) JA

Toerisme/recreatie

Zet rem op wildgroei van Bed & Breakfast. JA 

Kamperen bij de boer alleen voor echte agrariërs. JA

Rem op het omzetten van tentplaatsen in villa's/ bungalows. JA

"Beddenmaximum" houdt toeristische druk beheersbaar. JA

Onderzoek naar het werkelijk aantal toeristische bedden. JA 

Welzijn/medisch

De Bolder weer een sociale werkplaats voor alle mensen met een beperking. JA

Noodopvang voor onze inwoners (bij huiselijk geweld, huisuitzetting, etc.) JA.

De gemeente Texel moet een actief mantelzorgbeleid voeren. JA

Mogelijkheid vestiging apotheek, fysio's en artsenpost nabij nieuwe sporthal. JA

Urinetest verplicht aanstaande moeders (nav toename drugsgebruik). NEE

Huisvesting

Huizenbouw aan de Burgwal (kant Wezentuin). NEE

Betaalbare woningen op plaats vrijkomende gebouwen (scholen, etc). JA

Versnel bouw nieuwe woningen, vooral in de buitendorpen. JA

Er moet op Texel opvang voor daklozen komen. NEUTRAAL

Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, moeten op Texel kunnen blijven. JA

Mensen met economische binding moeten voorrang krijgen op de huizenmarkt. JA

Hoge prioriteit voor ontwikkeling huisvesting voor personeel. JA

Financieel

De opbrengst van het Texelvignet 100 procent naar het Mobiliteitsfonds. JA

OZB en reinigingsheffing niet meer dan trendmatig verhogen. NEE  

Ruimtelijk

Uitbreiding welstandsplicht voor bebouwing in het buitengebied. JA

Kernwaarden om kwaliteit landschap te bewaken werkt in de praktijk niet. JA

Meewerken aan Wadsteiger van circa 150 meter bij De Cocksdorp. NEUTRAAL

Landbouw/natuur

Meewerken aan ondergrondse opslag van zoet water (10 tot 60 meter diep). JA

Harde afspraak: Geen landbouwgrond meer voor natuurontwikkeling. JA

Beleid maken voor bescherming van weidevogels. JA

Verkeer/infrastructuur

Stoppen met betaald parkeren op strandslagen. NEE

Gemeente (mee)investeert mee in infrastructuur Den Helder. JA

Meewerken aan parkeren op de ijsbaan. NEE

Meer prioriteit verharden van kapotgereden wegbermen. JA

Schade wegen door grondwerk natuur verhalen op veroorzaker. JA

Permanente snelheidscontroles op doorgaande wegen, zoals Pontweg. NEE

Meer openbare verlichting in dorpen en buitengebied. JA

Onderwijs

Behoud van de gymzaal (van de Drijverschool) in Den Hoorn. NEUTRAAL

Nieuwe Onderwijscentrum in Den Burg onder één bestuur. JA

Inzet en investeren in opleiding techniek en horeca op Texel. JA

Tessels dialect in het onderwijs. NEUTRAAL

OSG: leermethode (gepersonaliseerdleren/klassikaal) OSG moet maatwerk zijn. JA

In samenwerking met OSG de Hogeberg maatschappelijke stage uitvoeren. JA

Ruime zeggenschap gemeente en ondernemers in bestuur van OSG. NEE

Economie

Terugkeer van de vismarkt op de haven van Oudeschild. NEUTRAAL

Rem op commercieel verhuurde tuktuk's en buggy's in het buitengebied. JA

Ruimere normen voor bedrijvigheid op industrie-en bedrijventerreinen. NEE

Een dominant toeristisch bedrijf als De Krim, is nadelig voor Texel. JA

Duurzaamheid

Een eigen, duurzame drinkwatervoorziening op Texel. JA

Landbouw moet stoppen met gebruik glysofaat (Roundup). JA

 (Alsnog) een draagvlakonderzoek voor windmolens. JA

Beperk bescherming aardkundig monument voor geothermie. JA

Bestuurlijk

(Veel) sterkere bestuurlijke samenwerking met Kop van NH, tot en met Alkmaar. NEE

Gemeenteraad terug naar besluitvorming op hoofdlijnen. JA

Burgerforum zoals TipTexel.nl (TXCRT) meer betrekken in de besluitvorming. NEE

Het wapen van Texel terug in het gemeentelogo. NEE

Meer verantwoordelijkheid en zeggenschap van rijk en provincie naar gemeente. NEUTRAAL

Stellingen Texel 2010

Cultuur/ sport.                                                                                                  Antwoord:

——————-

Texel heeft genoeg evenementen.                                                               - Mee eens.

Er moet een Wolkersmuseum komen.                                                         - Oneens.

Bestaande sportvoorzieningen in de buitendorpen behouden.               - Mee eens.

Een stimuleringsfonds , zoals Dorianfonds ,voor cultuur talent.              - Neutraal.

De gemeente moet investeren in een cultuurvoorziening( A,B, Y4E).     - Eens.

—————————————-

Toerisme/ recreatie.

Zet rem op wildgroei van Bed & Breakfast.                                                - Oneens.

Kamperen bij de boer alleen voor echte agrariërs.                                    - Eens.

Rem op het omzetten van tentplaatsen in villa's/ bungalows.                  - Eens.

Beddenmaximum" houdt toeristische druk beheersbaar.                        - Eens.

Onderzoek naar het werkelijk aantal toeristische bedden.                       - Eens.

——————————-

Welzijn / medisch.

De Bolder weer een sociale werkplaats voor alle mensen met een Beperking. Opmerking hierbij is de medewerking rijksoverheid vereist. - Eens.

Noodopvang voor onze inwoners ( huiselijk geweld ).                               - Eens.

De gemeente Texel moet een actief mantelzorgbeleid voeren.                - Eens.

Mogelijk vestiging apotheek, fysio's en artsenpost nabij nieuwe

sporthal.                                                                                                          - Eens.

Urinetest verplicht aanstaande moeders ( nav toename drugsgebruik) - Neutraal.

——————————————-

Huisvesting.

Huizenbouw aan de Burgwal (kant Wezentuin ).                                       - Oneens.

Betaalbare woningen op plaats vrijkomende gebouwen (scholen,etc). - Eens.

Versnel bouw nieuwe woningen, vooral in de buitendorpen.                   - Eens.

Er moet op Texel opvang voor daklozen komen.                                       - Neutraal.

Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, moeten op Texel

kunnen blijven.                                                                                              - Eens!

Mensen met economische binding moeten voorrang krijgen op de

huizenmarkt.                                                                                                 - Eens.

Hoge prioriteit voor ontwikkeling huisvesting voor personeel.              - Eens.

———————————————

Financieel.

De opbrengst van het Texelvignet 100% naar mobiliteitsfonds.            - Eens.

OZB en reinigingsheffing niet meer dan trendmatig verhogen.            - Eens.

Ruimtelijk.

Uitbreiding welstandsplicht voor bebouwing in het buitengebied.      - Neutraal.

Kernwaarden om kwaliteit landschap te bewaken werkt in de praktijk

niet.                                                                                                              - Neutraal.

Meewerken aan Wadsteiger van circa 150 meter bij Cocksdorp.        - Oneens.

——————————————

Landbouw/ natuur.

Meewerken aan ondergrondse opslag van zoet water( 10 tot 60

Meter diep).                                                                                                - Eens.

Harde afspraak: Geen landbouwgrond meer voor natuurontwikkeling- Eens.

Beleid maken voor bescherming van weidevogels.                                - Eens.

——————————————

Verkeer /infrastructuur.

Stoppen met betaald parkeren op strandslagen.                                   - Oneens.

Gemeente(mee) investeert mee in infrastructuur Den Helder.            - Oneens.

Meewerken aan parkeren ijsbaan.                                                           - Eens.

Meer prioriteit verharden van kapotgereden wegbermen.                   - Eens.

Schade wegen door grondwerk natuur verhalen op veroorzaker.       - Eens.

Permanente snelheidscontroles op doorgaande wegen, bv Pontweg- Oneens.

Meer openbare verlichting in dorpen en buitengebied.                        - Eens.

——————————————-

Onderwijs.

Behoud van gymzaal in Den Hoorn.                                                        - Eens.

Nieuw onderwijscentrum in Den Burg onder 1 bestuur.                       - Eens.

Inzet en investeren in opleiding techniek en horeca op Texel.            - Eens.

Tessels dialect in het onderwijs.                                                             - Oneens.

OSG: leermethode moet maatwerk zijn.                                                - Eens.

In samenwerking met OSG de Hogeberg maatschappelijke

stage uitvoeren.                                                                                        - Eens.

Ruime zeggenschap gemeente en ondernemers in bestuur OSG.    - Oneens.

——————————————

Economie.

Terugkeer van de vismarkt op de haven van Oudeschild.                     - Oneens.

Rem op commercieel verhuurde tuktuk's en buggy's in buitengebied- Neutraal.

Ruimere normen voor bedrijvigheid op industrie- en

bedrijventerreinen.                                                                                     - Oneens.

Een dominant toeristisch bedrijf als de Krim, is nadelig voor Texel.    - Eens.

———————————————-

Duurzaamheid.

Een eigen, duurzame drinkwatervoorziening op Texel.                         - Oneens.

Landbouw moet stoppen met gebruik glyfosaat.                                  - Oneens.

( alsnog) een draagvlak onderzoek voor windmolens.                         - Oneens.

Beperk bescherming aardkundig monument voor geothermie.          - Eens.

————————————————

Bestuurlijk.

( veel) sterkere bestuurlijk samenwerking met Kop van NH ,

tot en met Alkmaar.                                                                                  - Oneens.

Gemeenteraad terug naar besluitvorming op hoofdlijnen.                 - Eens.

Burgerforum zoals Tip Texel.nl ( TXCRT) meer betrekken in de

besluitvorming.                                                                                       - Neutraal.

Het wapen van Texel terug in het gemeentelogo.                              - Eens.

Meer verantwoordelijkheid en zeggenschap van rijk

en provincie naar gemeente.                                                                - Eens.

Stellingen D66

Cultuur/sport

Texel heeft nu genoeg evenementen. Eens

Er moet een Wolkersmuseum komen. Eens

Bestaande sportvoorzieningen in de buitendorpen behouden. Eens

Een stimuleringsfonds, zoals het Dorianfonds, voor cultureel talent. Eens

De gemeente moet investeren in een cultuurvoorziening (Artex, Bieb en Young4Ever) Eens

Toerisme/recreatie

Zet rem op wildgroei van Bed & Breakfast. Eens

Kamperen bij de boer alleen voor echte agrariërs. Eens

Rem op het omzetten van tentplaatsen in villa's/ bungalows. Eens

"Beddenmaximum" houdt toeristische druk beheersbaar. Eens

Onderzoek naar het werkelijk aantal toeristische bedden. Eens

Welzijn/medisch

De Bolder weer een sociale werkplaats voor alle mensen met een beperking. Eens

Noodopvang voor onze inwoners (bij huiselijk geweld, huisuitzetting, etc.). Eens

De gemeente Texel moet een actief mantelzorgbeleid voeren. Eens

Mogelijkheid vestiging apotheek, fysio's en artsenpost nabij nieuwe sporthal. Neutraal

Urinetest verplicht aanstaande moeders (nav toename drugsgebruik). Oneens

Huisvesting

Huizenbouw aan de Burgwal (kant Wezentuin). Oneens

Betaalbare woningen op plaats vrijkomende gebouwen (scholen, etc). Eens

Versnel bouw nieuwe woningen, vooral in de buitendorpen. Eens

Er moet op Texel opvang voor daklozen komen. Eens

Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, moeten op Texel kunnen blijven. Eens

Mensen met economische binding moeten voorrang krijgen op de huizenmarkt. Eens

Hoge prioriteit voor ontwikkeling huisvesting voor personeel. Eens

Financieel

De opbrengst van het Texelvignet 100 procent naar het Mobiliteitsfonds. Eens

OZB en reinigingsheffing niet meer dan trendmatig verhogen. Eens

Ruimtelijk

Uitbreiding welstandsplicht voor bebouwing in het buitengebied. Eens

Kernwaarden om kwaliteit landschap te bewaken werkt in de praktijk niet. Eens

Meewerken aan Wadsteiger van circa 150 meter bij De Cocksdorp. Eens

Landbouw/natuur

Meewerken aan ondergrondse opslag van zoet water (10 tot 60 meter diep). Eens

Harde afspraak: Geen landbouwgrond meer voor natuurontwikkeling. Eens

Beleid maken voor bescherming van weidevogels. Eens

Verkeer/infrastructuur

Stoppen met betaald parkeren op strandslagen. Oneens

Gemeente (mee)investeert mee in infrastructuur Den Helder. Neutraal

Meewerken aan parkeren op de ijsbaan. Eens

Meer prioriteit verharden van kapotgereden wegbermen. Eens

Schade wegen door grondwerk natuur verhalen op veroorzaker. Eens

Permanente snelheidscontroles op doorgaande wegen, zoals Pontweg. Oneens

Meer openbare verlichting in dorpen en buitengebied. Neutraal

Onderwijs

Behoud van de gymzaal (van de Drijverschool) in Den Hoorn. Neutraal

Nieuwe Onderwijscentrum in Den Burg onder één bestuur. Neutraal

Inzet en investeren in opleiding techniek en horeca op Texel. Eens

Tessels dialect in het onderwijs. Oneens

OSG: leermethode (gepersonaliseerdleren/klassikaal) OSG moet maatwerk zijn. Eens

In samenwerking met OSG de Hogeberg maatschappelijke stage uitvoeren. Eens

Ruime zeggenschap gemeente en ondernemers in bestuur van OSG. Oneens

Economie

Terugkeer van de vismarkt op de haven van Oudeschild. Eens

Rem op commercieel verhuurde tuktuk's en buggy's in het buitengebied. Eens

Ruimere normen voor bedrijvigheid op industrie-en bedrijventerreinen. Oneens

Een dominant toeristisch bedrijf als De Krim, is nadelig voor Texel. Oneens

Duurzaamheid

Een eigen, duurzame drinkwatervoorziening op Texel. Eens

Landbouw moet stoppen met gebruik glysofaat (Roundup). Eens

(Alsnog) een draagvlakonderzoek voor windmolens. Eens

Beperk bescherming aardkundig monument voor geothermie. Eens

Bestuurlijk

(Veel) sterkere bestuurlijke samenwerking met Kop van NH, tot en met Alkmaar. Eens

Gemeenteraad terug naar besluitvorming op hoofdlijnen. Eens

Burgerforum zoals TipTexel.nl (TXCRT) meer betrekken in de besluitvorming. Neutraal

Het wapen van Texel terug in het gemeentelogo. Neutraal

Meer verantwoordelijkheid en zeggenschap van rijk en provincie naar gemeente. Eens

Stellingen CDA

Cultuur/sport

Texel heeft nu genoeg evenementen. oneens

Er moet een Wolkersmuseum komen. neutraal

Bestaande sportvoorzieningen in de buitendorpen behouden. eens

Een stimuleringsfonds, zoals het Dorianfonds, voor cultureel talent. eens

De gemeente moet investeren in een cultuurvoorziening (Artex, Bieb en Young4Ever) eens

Toerisme/recreatie

Zet rem op wildgroei van Bed & Breakfast. eens

Kamperen bij de boer alleen voor echte agrariërs. eens

Rem op het omzetten van tentplaatsen in villa's/ bungalows. eens

"Beddenmaximum" houdt toeristische druk beheersbaar. eens

Onderzoek naar het werkelijk aantal toeristische bedden. eens

Welzijn/medisch

De Bolder weer een sociale werkplaats voor alle mensen met een beperking. eens

Noodopvang voor onze inwoners (bij huiselijk geweld, huisuitzetting, etc.). eens

De gemeente Texel moet een actief mantelzorgbeleid voeren. eens

Mogelijkheid vestiging apotheek, fysio's en artsenpost nabij nieuwe sporthal. eens

Urinetest verplicht aanstaande moeders (nav toename drugsgebruik). oneens

Huisvesting

Huizenbouw aan de Burgwal (kant Wezentuin). oneens

Betaalbare woningen op plaats vrijkomende gebouwen (scholen, etc). eens

Versnel bouw nieuwe woningen, vooral in de buitendorpen. eens

Er moet op Texel opvang voor daklozen komen. neutraal

Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, moeten op Texel kunnen blijven. eens

Mensen met economische binding moeten voorrang krijgen op de huizenmarkt. eens

Hoge prioriteit voor ontwikkeling huisvesting voor personeel. eens

Financieel

De opbrengst van het Texelvignet 100 procent naar het Mobiliteitsfonds. eens

OZB en reinigingsheffing niet meer dan trendmatig verhogen. eens

Ruimtelijk

Uitbreiding welstandsplicht voor bebouwing in het buitengebied. neutraal

Kernwaarden om kwaliteit landschap te bewaken werkt in de praktijk niet. neutraal

Meewerken aan Wad steiger van circa 150 meter bij De Cocksdorp. neutraal

Landbouw/natuur

Meewerken aan ondergrondse opslag van zoet water (10 tot 60 meter diep). eens

Harde afspraak: Geen landbouwgrond meer voor natuurontwikkeling. eens

Beleid maken voor bescherming van weidevogels. eens

Verkeer/infrastructuur

Stoppen met betaald parkeren op strandslagen. oneens

Gemeente (mee)investeert mee in infrastructuur Den Helder. eens

Meewerken aan parkeren op de ijsbaan. oneens

Meer prioriteit verharden van kapotgereden wegbermen. eens

Schade wegen door grondwerk natuur verhalen op veroorzaker. eens

Permanente snelheidscontroles op doorgaande wegen, zoals Pontweg. oneens

Meer openbare verlichting in dorpen en buitengebied. oneens

Onderwijs

Behoud van de gymzaal (van de Drijverschool) in Den Hoorn. eens

Nieuwe Onderwijscentrum in Den Burg onder één bestuur. eens

Inzet en investeren in opleiding techniek en horeca op Texel. eens

Tessels dialect in het onderwijs. oneens

OSG: leermethode (gepersonaliseerd leren/klassikaal) OSG moet maatwerk zijn. eens

In samenwerking met OSG de Hogeberg maatschappelijke stage uitvoeren. eens

Ruime zeggenschap gemeente en ondernemers in bestuur van OSG. oneens

Economie

Terugkeer van de vismarkt op de haven van Oudeschild. eens

Rem op commercieel verhuurde tuktuk's en buggy's in het buitengebied. eens

Ruimere normen voor bedrijvigheid op industrie-en bedrijventerreinen. neutraal

Een dominant toeristisch bedrijf als De Krim, is nadelig voor Texel. eens

Duurzaamheid

Een eigen, duurzame drinkwatervoorziening op Texel. eens

Landbouw moet stoppen met gebruik glyfosaat (Roundup). neutraal

 (Alsnog) een draagvlakonderzoek voor windmolens. eens

Beperk bescherming aardkundig monument voor geothermie. neutraal

Bestuurlijk

(Veel) sterkere bestuurlijke samenwerking met Kop van NH, tot en met Alkmaar. eens

Gemeenteraad terug naar besluitvorming op hoofdlijnen. eens

Burgerforum zoals TipTexel.nl (TXCRT) meer betrekken in de besluitvorming. neutraal

Het wapen van Texel terug in het gemeentelogo. oneens

Meer verantwoordelijkheid en zeggenschap van rijk en provincie naar gemeente. neutraal

Stellingen GroenLinks

Cultuur/sport

Texel heeft nu genoeg evenementen.                                                               Eens

Er moet een Wolkersmuseum komen. (heb ik zelf al eens voorgesteld) Eens

Bestaande sportvoorzieningen in de buitendorpen behouden.                              Eens 

Een stimuleringsfonds, zoals het Dorianfonds, voor cultureel talent.     Oneens

De gemeente moet investeren in een cultuurvoorziening (Artex, Bieb en Young4Ever)  Eens 

Toerisme/recreatie

Zet rem op wildgroei van Bed & Breakfast.                                                        Eens 

Kamperen bij de boer alleen voor echte agrariërs.                                        Eens

Rem op het omzetten van tentplaatsen in villa's/ bungalows.                  Eens 

"Beddenmaximum" houdt toeristische druk beheersbaar.                        Eens

Onderzoek naar het werkelijk aantal toeristische bedden.                        Oneens 

Welzijn/medisch

De Bolder weer een sociale werkplaats voor alle mensen met een beperking. Eens 

Noodopvang voor onze inwoners (bij huiselijk geweld, huisuitzetting, etc.).   Eens

De gemeente Texel moet een actief mantelzorgbeleid voeren.                              Eens

Mogelijkheid vestiging apotheek, fysio's en artsenpost nabij nieuwe sporthal.   Eens

Urinetest verplicht aanstaande moeders (nav toename drugsgebruik).              Oneens

Huisvesting

Huizenbouw aan de Burgwal (kant Wezentuin).                                                             Oneens

Betaalbare woningen op plaats vrijkomende gebouwen (scholen, etc).   Neutraal

Versnel bouw nieuwe woningen, vooral in de buitendorpen.                  Eens

Er moet op Texel opvang voor daklozen komen.                                                            Eens

Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, moeten op Texel kunnen blijven.   Eens

Mensen met economische binding moeten voorrang krijgen op de huizenmarkt.  Eens

Hoge prioriteit voor ontwikkeling huisvesting voor personeel.                 Neutraal 

Financieel

De opbrengst van het Texelvignet 100 procent naar het Mobiliteitsfonds.   Eens

OZB en reinigingsheffing niet meer dan trendmatig verhogen.                                Neutraal 

Ruimtelijk

Uitbreiding welstandsplicht voor bebouwing in het buitengebied.         Eens

Kernwaarden om kwaliteit landschap te bewaken werkt in de praktijk niet. Neutraal 

Meewerken aan Wadsteiger van circa 150 meter bij De Cocksdorp.       Oneens

Landbouw/natuur

Meewerken aan ondergrondse opslag van zoet water (10 tot 60 meter diep). ??

Harde afspraak: Geen landbouwgrond meer voor natuurontwikkeling.   Eens 

Beleid maken voor bescherming van weidevogels.                                       Eens 

Verkeer/infrastructuur

Stoppen met betaald parkeren op strandslagen.                                            Oneens 

Gemeente (mee)investeert mee in infrastructuur Den Helder.                              Oneens

Meewerken aan parkeren op de ijsbaan.                                                          Oneens

Meer prioriteit verharden van kapotgereden wegbermen.                       Eens

Schade wegen door grondwerk natuur verhalen op veroorzaker.          Oneens 

Permanente snelheidscontroles op doorgaande wegen, zoals Pontweg.  Neutraal )

Meer openbare verlichting in dorpen en buitengebied.                                              Neutraal 

Onderwijs

Behoud van de gymzaal (van de Drijverschool) in Den Hoorn.                  Neutraal 

Nieuwe Onderwijscentrum in Den Burg onder één bestuur.                     Oneens 

Inzet en investeren in opleiding techniek en horeca op Texel.                 Eens

Tessels dialect in het onderwijs.                                                                                            Oneens 

OSG: leermethode (gepersonaliseerdleren/klassikaal) OSG moet maatwerk zijn. Neutraal 

In samenwerking met OSG de Hogeberg maatschappelijke stage uitvoeren.  Eens

Ruime zeggenschap gemeente en ondernemers in bestuur van OSG.  Oneens

Economie

Terugkeer van de vismarkt op de haven van Oudeschild.                                           Neutraal

Rem op commercieel verhuurde tuktuk's en buggy's in het buitengebied. Neutraal

Ruimere normen voor bedrijvigheid op industrie-en bedrijventerreinen.  Oneens

Een dominant toeristisch bedrijf als De Krim, is nadelig voor Texel.         Eens

Duurzaamheid

Een eigen, duurzame drinkwatervoorziening op Texel.                                               Oneens

Landbouw moet stoppen met gebruik glysofaat (Roundup).                    Eens 

 (Alsnog) een draagvlakonderzoek voor windmolens.                                  Eens

Beperk bescherming aardkundig monument voor geothermie.                              Oneens

Bestuurlijk

(Veel) sterkere bestuurlijke samenwerking met Kop van NH, tot en met Alkmaar. Neutraal

Gemeenteraad terug naar besluitvorming op hoofdlijnen.                        Eens

Burgerforum zoals TipTexel.nl (TXCRT) meer betrekken in de besluitvorming. Eens 

Het wapen van Texel terug in het gemeentelogo.                                          Eens

Meer verantwoordelijkheid en zeggenschap van rijk en provincie naar gemeente.  Oneens

Stellingen Alternatief

Cultuur/sport

Texel heeft nu genoeg evenementen. Oneens. 

Er moet een Wolkersmuseum komen. Neutraal.

Bestaande sportvoorzieningen in de buitendorpen behouden. Eens 

Een stimuleringsfonds, zoals het Dorianfonds, voor cultureel talent.

Oneens, de bijdrage aan het Dorianfonds kan al nauwelijks bekostigd worden.

De gemeente moet investeren in een cultuurvoorziening (Artex, Bieb en Young4Ever) Neutraal. 

Toerisme/recreatie

Zet rem op wildgroei van Bed & Breakfast. Eens .

Kamperen bij de boer alleen voor echte agrariërs. Eens

Rem op het omzetten van tentplaatsen in villa's/ bungalows. Eens

 "Beddenmaximum" houdt toeristische druk beheersbaar. Eens,

Onderzoek het werkelijk aantal toeristische bedden. Eens.

Welzijn/medisch

De Bolder weer een sociale werkplaats voor alle mensen met een beperking. Eens

Noodopvang voor onze inwoners (bij huiselijk geweld, huisuitzetting, etc.). Eens.

De gemeente Texel moet een actief mantelzorgbeleid voeren. Eens

Mogelijkheid vestiging apotheek, fysio's en artsenpost nabij nieuwe sporthal. Oneens

Urinetest verplicht aanstaande moeders (nav toename drugsgebruik). Oneens

Huisvesting

Huizenbouw aan de Burgwal (kant Wezentuin). Oneens.

Betaalbare woningen op plaats vrijkomende gebouwen (scholen, etc). Eens

Versnel bouw nieuwe woningen, vooral in de buitendorpen. Eens duurzaam

Er moet op Texel opvang voor daklozen komen. Oneens

Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, moeten op Texel kunnen blijven. Eens. 

Mensen met economische binding moeten voorrang krijgen op de huizenmarkt. Eens. 

Hoge prioriteit voor ontwikkeling huisvesting voor personeel. Eens. 

Financieel

De opbrengst van het Texelvignet 100 procent naar het Mobiliteitsfonds. Oneens.

OZB en reinigingsheffing niet meer dan trendmatig verhogen. Eens. 

Ruimtelijk

Uitbreiding welstandsplicht voor bebouwing in het buitengebied. Oneens.

Kernwaarden om kwaliteit landschap te bewaken werkt in de praktijk niet. Eens

Meewerken aan Wadsteiger van circa 150 meter bij De Cocksdorp. Eens

Landbouw/natuur

Meewerken aan ondergrondse opslag van zoet water (10 tot 60 meter diep). Eens,  

Harde afspraak: Geen landbouwgrond meer voor natuurontwikkeling. Eens,

Beleid maken voor bescherming van weidevogels. Oneens 

Verkeer/infrastructuur

Stoppen met betaald parkeren op strandslagen. Eens

Gemeente (mee)investeert mee in infrastructuur Den Helder. Oneens.

Meewerken aan parkeren op de ijsbaan. Eens

Meer prioriteit verharden van kapotgereden wegbermen. Eens

Schade wegen door grondwerk natuur verhalen op veroorzaker. Eens

Permanente snelheidscontroles op doorgaande wegen, zoals Pontweg. Oneens..

Meer openbare verlichting in dorpen en buitengebied. Eens  

Onderwijs

Behoud van de gymzaal (van de Drijverschool) in Den Hoorn. Eens.

Nieuwe Onderwijscentrum in Den Burg onder één bestuur. Neutraal

Inzet en investeren in opleiding techniek en horeca op Texel. Eens.

Tessels dialect in het onderwijs. Oneens. 

OSG: leermethode (gepersonaliseerd leren/klassikaal) OSG moet maatwerk zijn. Eens,

In samenwerking met OSG de Hogeberg maatschappelijke stage uitvoeren. Eens. 

Ruime zeggenschap gemeente en ondernemers in bestuur van OSG. Oneens

Economie 

Terugkeer van de vismarkt op de haven van Oudeschild. Oneens,

Rem op commercieel verhuurde tuktuk's en buggy's in het buitengebied. Oneens,

Ruimere normen voor bedrijvigheid op industrie-en bedrijventerreinen. Eens. 

Een dominant toeristisch bedrijf als De Krim, is nadelig voor Texel. Oneens

Duurzaamheid

Een eigen, duurzame drinkwatervoorziening op Texel. Eens 

Landbouw moet stoppen met gebruik glysofaat (Roundup). Eens

 (Alsnog) een draagvlakonderzoek voor windmolens. Oneens, 

Beperk bescherming aardkundig monument voor geothermie. Eens  

Bestuurlijk

(Veel) sterkere bestuurlijke samenwerking met Kop van NH, tot en met Alkmaar. Oneens. 

Gemeenteraad terug naar besluitvorming op hoofdlijnen. eens,

Burgerforum zoals TipTexel.nl (TXCRT) meer betrekken in de besluitvorming. Eens .

Het wapen van Texel terug in het gemeentelogo. Oneens 

Meer verantwoordelijkheid en zeggenschap van rijk en provincie naar gemeente. Eens,

Stellingen Eiland Belang

Cultuur/sport

Texel heeft nu genoeg evenementen. Eens

Er moet een Wolkersmuseum komen. Oneens

Bestaande sportvoorzieningen in de buitendorpen behouden. Eens

Een stimuleringsfonds, zoals het Dorianfonds, voor cultureel talent. Oneens

De gemeente moet investeren in een cultuurvoorziening (Artex, Bieb en Young4Ever) Neutraal

Toerisme/recreatie

Zet rem op wildgroei van Bed & Breakfast. Eens

Kamperen bij de boer alleen voor echte agrariërs. Mee eens

Rem op het omzetten van tentplaatsen in villa's/ bungalows. eens

"Beddenmaximum" houdt toeristische druk beheersbaar. eens

Onderzoek naar het werkelijk aantal toeristische bedden. eens

Welzijn/medisch

De Bolder weer een sociale werkplaats voor alle mensen met een beperking. Eens

Noodopvang voor onze inwoners (bij huiselijk geweld, huisuitzetting, etc.). Eens

De gemeente Texel moet een actief mantelzorgbeleid voeren. Neutraal

Mogelijkheid vestiging apotheek, fysio's en artsenpost nabij nieuwe sporthal. Neutraal

Urinetest verplicht aanstaande moeders (nav toename drugsgebruik). eens

Huisvesting

Huizenbouw aan de Burgwal (kant Wezentuin). eens

Betaalbare woningen op plaats vrijkomende gebouwen (scholen, etc). Eens

Versnel bouw nieuwe woningen, vooral in de buitendorpen. Eens

Er moet op Texel opvang voor daklozen komen. eens

Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, moeten op Texel kunnen blijven. Eens

Mensen met economische binding moeten voorrang krijgen op de huizenmarkt. Eens

Hoge prioriteit voor ontwikkeling huisvesting voor personeel. eens

Financieel

De opbrengst van het Texelvignet 100 procent naar het Mobiliteitsfonds. eens

OZB en reinigingsheffing niet meer dan trendmatig verhogen. Eens

Ruimtelijk

Uitbreiding welstandsplicht voor bebouwing in het buitengebied. Eens

Kernwaarden om kwaliteit landschap te bewaken werkt in de praktijk niet. Eens

Meewerken aan Wadsteiger van circa 150 meter bij De Cocksdorp. Oneens

Landbouw/natuur

Meewerken aan ondergrondse opslag van zoet water (10 tot 60 meter diep). Neutraal

Harde afspraak: Geen landbouwgrond meer voor natuurontwikkeling. Eens

Beleid maken voor bescherming van weidevogels. Eens

Verkeer/infrastructuur

Stoppen met betaald parkeren op strandslagen. Eens

Gemeente (mee)investeert mee in infrastructuur Den Helder. Neutraal

Meewerken aan parkeren op de ijsbaan. Oneens

Meer prioriteit verharden van kapotgereden wegbermen. Eens

Schade wegen door grondwerk natuur verhalen op veroorzaker. Eens

Permanente snelheidscontroles op doorgaande wegen, zoals Pontweg. Neutraal

Meer openbare verlichting in dorpen en buitengebied. Eens

Onderwijs

Behoud van de gymzaal (van de Drijverschool) in Den Hoorn. Eens

Nieuwe Onderwijscentrum in Den Burg onder één bestuur. Eens

Inzet en investeren in opleiding techniek en horeca op Texel. Neutraal

Tessels dialect in het onderwijs. Oneens

OSG: leermethode (gepersonaliseerdleren/klassikaal) OSG moet maatwerk zijn. Oneens

In samenwerking met OSG de Hogeberg maatschappelijke stage uitvoeren. Neutraal

Ruime zeggenschap gemeente en ondernemers in bestuur van OSG. Neutraal

Economie

Terugkeer van de vismarkt op de haven van Oudeschild. Oneens

Rem op commercieel verhuurde tuktuk's en buggy's in het buitengebied. Eens

Ruimere normen voor bedrijvigheid op industrie-en bedrijventerreinen. Oneens

Een dominant toeristisch bedrijf als De Krim, is nadelig voor Texel. Neutraal

Duurzaamheid

Een eigen, duurzame drinkwatervoorziening op Texel. Oneens

Landbouw moet stoppen met gebruik glysofaat (Roundup). Neutraal

 (Alsnog) een draagvlakonderzoek voor windmolens. Oneens (zie: provinciaal Beleid )

Beperk bescherming aardkundig monument voor geothermie. eens

Bestuurlijk

(Veel) sterkere bestuurlijke samenwerking met Kop van NH, tot en met Alkmaar. Eens

Gemeenteraad terug naar besluitvorming op hoofdlijnen. Oneens

Burgerforum zoals TipTexel.nl (TXCRT) meer betrekken in de besluitvorming. Oneens

Het wapen van Texel terug in het gemeentelogo. Eens

Meer verantwoordelijkheid en zeggenschap van rijk en provincie naar gemeente. Eens

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, hoofdredacteur Texelse Courant en Texel Magazine. Lid Redactioneel Overleg Nederlandse Nieuwsblad Pers.
4 reacties
Meer berichten

Wat vindt u?

Parkeerplaatsen moeten niet ten koste gaan van publieke evenementen in het hoogseizoen (zoals nu bijvoorbeeld het circus).Reageren!