Het gemeentehuis.
Het gemeentehuis. Foto: Gemeente Texel

Dit artikel is geschreven door
Jeroen van Hattum

Jeroen van Hattum, Journalist Texelse Courant.

Daling aantal bezwaarschriften in 2022

Algemeen

De gemeentelijke commissie Bezwaarschriften op Texel heeft in 2022 in totaal 82 bezwaarschriften ontvangen tegen besluiten van het gemeentebestuur.

Dat is tien procent minder dan in 2021 toen er 92 bezwaarschriften werden ingediend. Van de 82 bezwaarschriften werden er veertig inhoudelijk behandeld door de bezwarencommissie en 42 op een andere manier verwerkt.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2022 van de gemeentelijke Bezwaarschriftencommissie die zowel voor Texel als de gemeente Hollands Kroon actief is.

Van de 42 bezwaarschriften die op een andere manier werden afgehandeld, werden er volgens het jaarverslag 15 ‘ambtelijk gehoord’ en kwamen er 27 terecht bij het ‘team Gesprek’ dat sinds 2021 bij de gemeente bestaat.

Het ambtelijk horen bestaat sinds 2019 bij de gemeente. Daarbij ging het om ‘eenvoudige besluiten’ waar bezwaar tegen was ingediend. De bezwaarmakers werden gehoord door medewerkers van de gemeente die niet bij het bestreden besluit betrokken waren. “In de praktijk blijkt deze methode goed te werken”, meldt de commissie in het jaarverslag. “In 2022 zijn 15 bezwaren op deze snelle en minder formele wijze afgehandeld. In 2021 waren dat er 17. Inhoudelijk ging dat voornamelijk om APV-zaken en zaken in het sociaal domein waaronder ook meerdere energietoeslagzaken.”

De 27 bezwaarschriften die in 2022 bij het ‘team Gesprek’ terecht kwamen, werden via een informeel gesprek behandeld. “Dat was bijvoorbeeld wanneer de bezwaren gingen over onderlinge onvrede of als ze op het eerste gezicht juridisch weinig kans van slagen hadden. Als een zaak zich leent voor een informeel gesprek wordt onderzocht of bezwaarmaker en eventuele belanghebbenden er ook voor voelen. Is dat het geval, dan wordt het gesprek georganiseerd.” Deze aanpak leidde volgens het jaarverslag in 2022 tot intrekking van de 27 bezwaarschriften.

Van de veertig zaken die bij de Bezwaarschriftencommissie zelf terecht kwamen, werdener  zestien deels ongegrond en tien deels gegrond verklaard. Bij de laatste categorie werd vervolgens de bestreden besluitvorming herroepen. Het college volgde in 2022 in vrijwel alle gevallen het advies van de Bezwaarschriftencommissie, één keer werd er vanaf geweken.

Afbeelding
Bouw en installatie Thijssehuis voorlopig gegund Algemeen 4 uur geleden 20
Afbeelding
Word jij onze nieuwe dierverzorger? Algemeen 6 uur geleden
Afbeelding
Deelnemers 'Pakje Kunst' in Novalishoeve Cultuur 6 uur geleden 2
Afbeelding
'Happy Single' in Cinema Texel Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Schouw sloten begint op 16 oktober Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Podcast Texel deze Week 21 september 2023 Algemeen 21 sep., 18:00
Afbeelding
Negen verenigingen op pad voor Grote Clubactie Algemeen 21 sep., 14:28 1
Afbeelding
Thijssehuis gaat definitief door Politiek 21 sep., 07:30 58