Dirk de Lugt.
Dirk de Lugt.

Dit artikel is geschreven door
Gerard Timmerman

Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.

Dirk de Lugt Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Algemeen

Dirk de Lugt is vanmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt in de Heerlickheid Ermelo bij zijn van zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Beheer van Cosun.

De Lugt, van huis uit akkerbouwer op hoeve Padang, is sinds 2003 lid en voorzitter van de Raad van Beheer van Cosun. De Lugt is sinds 2003 lid van de Raad van Beheer van Cosun, een coöperatie van ongeveer 8.400 bietentelers. Hij doet hierbij veel meer dan in een dergelijke functie gebruikelijk is. Onder zijn leiding is een nieuwe visie en strategie voor Cosun ontwikkeld en uitgerold. Cosun wil op een transparante en circulaire manier de volle potentie van planten ontsluiten en omzetten in waardevolle, plantaardige oplossingen. De Lugt vertegenwoordigt Cosun ook internationaal in diverse (Europese) brancheorganisaties.

Sinds 1986 is De Lugt bestuurlijk en organisatorisch betrokken bij diverse vrijwilligersactiviteiten op Texel en aan de vaste wal.

Van 1986 tot 2016 was hij lid en secretaris van Texel Belang. Hij had diverse bestuursfuncties en was, onder andere, van 1990 - 1997 secretaris van het bestuur van Texels Belang. Verder was hij een periode lid van de steunfractie en klankbord voor de landbouw en ondernam hij actie voor deze doelgroep als dit nodig was.

Van 1997 tot 2015 was hij (president) commissaris van Koninklijke TESO. Loco-burgemeester Cees Hooijschuur memoreerde hij De Lugt met verve invulling heeft gegeven aan deze functie. Naast inzet voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de veerdienst en de vervanging van de schepen zijn er onder zijn voorzitterschap ook diverse initiatieven genomen om de lokale samenleving te ondersteunen. Hierdoor was de heer De Lugt voor TESO, Texel en de regio Noordkop van grote betekenis.

Sinds 2010 is hij kerkrentmeester, voorzitter van het college van beheer, voorzitter van de kerkenraad, vice-voorzitter van de kerkenraad

Als kerkrentmeester heeft hij de restauratie van de, vaak oude, gebouwen organisatorisch en financieel begeleid. In de coronaperiode heeft hij zich erg ingezet om de verbinding met de gemeente te behouden. Zo is gestart met het uitzenden van diensten en het organiseren en aanbieden van attenties aan de gemeenteleden met Pasen. “Dirk de Lugt wil altijd meedenken om een gezamenlijk standpunt te halen.”

Sinds 2013 vervult hij, namens Cosun, diverse bestuursfuncties bij CIBE, de Europese organisatie van bietentelers (CIBE). In deze periode kreeg de sector te maken met veel uitdagingen en heeft hij hiervoor zich erg ingespannen. Voorbeelden hiervan zijn het einde van de quota en de minimum bietenprijzen en de verdere openstelling van de suikermarkt in de EU. Ook de ontwikkelingen rond de meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen vroeg veel aandacht en maakte onderzoek en ontwikkeling van nieuwe teeltpraktijden noodzakelijk net als de vergroening in de sector.

Zijn kennis, betrokkenheid, acties en pragmatisme hebben bijgedragen om het strategisch beleid van CIBE uit te zetten en helpen uit te voeren. Net als het onderhouden van de solidariteit tussen alle Europese bietentelers.

Als voorzitter (2014 – 2022)van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) zorgde hij voor de contacten tussen de coöperaties. Hij nam initiatief tot de gesprekken over ontwikkelingen binnen en buiten de sector. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over verduurzaming van de sector, en verhogen van de samenwerking. Door zijn visie op ondernemerschap en zijn maatschappelijk bewustzijn heeft hij voor vele leden van de coöperatie een voorbeeldfunctie.

Als voorzitter vereniging Brancheorganisaties Akkerbouw (BO) (sinds 2015) was hij intensief betrokken bij de opbouw van de vereniging in 2014. “Sindsdien draagt hij door zijn manier van leidinggeven, inzet en gezag in de sector wezenlijk bij aan het succes hiervan.” Onder zijn leiding kreeg de vereniging in 2016 een verbindendverklaring voor haar onderzoeksprogramma. Een programma met 77 projecten met een omvang van 50 miljoen euro. De sector heeft het Actieplan Plantgezondheid opgesteld en de Klimaatagenda Akkerbouw. De heer De Lugt heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de compensatieregeling voor de telers tijdens de corona lockdowns.

“Hij heeft oog voor individuele ondernemers en voor het milieu en het klimaat.”

Als Lid van de Raad van Bestuur van World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) (2016 – heden) vertegenwoordigt De Lugt namens Cosun de Nederlandse suikerbietentelers. “Zijn competenties, vriendelijkheid, zijn aandacht voor zijn gesprekspartners en zijn vermogen om zijn mening met tact en eenvoud te uiten maken dat hij erkend is als één van de meest waardevolle leden van WABCG.”

Door zijn toedoen werd in Nederland de eerste bijeenkomst van WABCG in Europa georganiseerd sinds het einde van de Europese suikerquotaregeling. Meer dan 90 suikerbieten- en suikerriettelers uit de hele wereld vergaderden in Rotterdam, volgden een tweedaags conferentieprogramma en bezochten de landbouwfaciliteiten en het innovatiecentrum van Cosun.

Resumerend:

“Dirk de Lugt zet zich sinds 1986 zowel zakelijk als vrijwillig in op diverse gebieden. Hij doet dit op een buitengewone manier en dient hiermee de gemeenschap op en buiten Texel in ruime mate.”

Afbeelding
Bouw en installatie Thijssehuis voorlopig gegund Algemeen 2 uur geleden 16
Afbeelding
Word jij onze nieuwe dierverzorger? Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
Deelnemers 'Pakje Kunst' in Novalishoeve Cultuur 5 uur geleden 2
Afbeelding
'Happy Single' in Cinema Texel Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Schouw sloten begint op 16 oktober Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Podcast Texel deze Week 21 september 2023 Algemeen gisteren
Afbeelding
Negen verenigingen op pad voor Grote Clubactie Algemeen 21 sep., 14:28 1
Afbeelding
Thijssehuis gaat definitief door Politiek 21 sep., 07:30 58