Logo texelsecourant.nl

'Kop' werkt samen voor meer werk

De wethouders sociaal domein van de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) hebben op 20 juli 2017 namens hun gemeenten het convenant samenwerking arbeidsparticipatie ondertekend. Door samen te werken willen de gemeenten de kansen op werk vergroten voor de inwoners uit de Kop van Noord-Holland. De eerste stap in de samenwerking is de oprichting van het Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland, kortweg WSP Kop.

Wsp Kop is er om werkgevers te helpen met personeelsvraagstukken en ondersteuning bij de matching van kandidaten. Daarbij gaat het erom de vacatures bij werkgevers in te vullen bijv in de zorg en de horeca. Anderzijds wil WSP Kop werkgevers begeleiden bij het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het convenant is afgesproken dat werkgevers voortaan worden benaderd vanuit WSP Kop dat fungeert voor werkgevers in de Kop als het aanspreekpunt waar zij met alle vragen terecht kunnen. WSP Kop betekent één gezamenlijke website, telefoonnummer, e-mailadres en logo. Bij het aanbieden van werkzoekenden maken de gemeenten in de Kop samen met het UWV gebruik van de gezamenlijke bestanden en zoeken medewerkers elkaar actief op om te zorgen voor de beste match voor de werkzoekende en de werkgever.

Op Texel is de Bolder als partner betrokken. De Bolder ontwikkelt zich van sociaal werkbedrijf naar een leer- werkbedrijf voor alle werkzoekenden op Texel. Daarnaast blijft de Bolder belangrijk voor het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Slot
Met het ondertekenen van het convenant beginnen de gemeenten samen aan een nieuwe fase waarmee de gemeenten een brug slaan tussen werkzoekenden en werkgevers bij het vinden van passend werk, voor iedereen, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!