<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227802&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo texelsecourant.nl

Ontslag op staande voet

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht met de komst van de Wet Werk en Zekerheid ingrijpend veranderd. De wetgever beoogde met deze wet het ontslagrecht te vereenvoudigen en minder kostbaar te maken voor werkgevers. Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet geldt echter nog steeds dat een werkgever daar een dringende reden voor moet hebben. Wanneer kan er sprake zijn van zo'n dringende reden? Welke gevolgen kan ontslag op staande voet meebrengen voor mij als werknemer? Wat kan ik als werknemer doen tegen een ontslag op staande voet? Dit zijn vragen die geregeld aan de Rechtswinkel worden gesteld.

Volgens de wet moet er sprake zijn van dusdanige gedragingen, daden of eigenschappen van de werknemer, waardoor van de werkgever niet kan worden verlangd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Daarnaast moet de werkgever de dringende reden onmiddellijk aan de werknemer mededelen.

Indien de werknemer het oneens is met het ontslag kan het ontslag worden aangevochten bij de kantonrechter. Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een dringende reden kijkt de rechter naar de omstandigheden van het geval. Zo kan diefstal van goederen met een zeer geringe waarde al een dringende reden opleveren. Een voorbeeld hiervan is het Bijenkorf-arrest. De Bijenkorf heeft als detailhandelorganisatie een sterk verhoogd diefstalrisico en is daardoor genoodzaakt een strikt beleid omtrent diefstal te hanteren. Als een werknemer zich vervolgens schuldig maakt aan diefstal kan dit leiden tot een vertrouwensbreuk tussen deze werknemer en de werkgever waardoor ontslag op staande voet gerechtvaardigd is. Aan de andere kant is een onherroepelijke gevangenisstraf van een werknemer, waardoor hij niet in staat is arbeid te verrichten voor zijn werkgever, niet direct een dringende reden voor ontslag. Uit een arrest van de Hoge Raad van 17 december 2010 blijkt onder meer dat ook moet worden onderzocht of de gevangenisstraf verband houdt met de werkzaamheden die een werknemer verricht voor de werkgever, hoe de werknemer functioneerde in de tijd voor zijn detentie en of de werkgever schade lijdt als gevolg van de afwezigheid van de werknemer.

Tot slot zijn ook de leeftijd van de werknemer, de lengte van het dienstverband en de mogelijke gevolgen van het ontslag voor de werknemer factoren die de rechtbank meeneemt in haar afweging om te bepalen of een ontslag op staande voet al dan niet rechtsgeldig is.

Voor vragen over ontslag op staande voet en andere rechtsvragen kunt u zich wenden tot onze website www.rechtswinkelnoordhollandnoord.nl, 'spreekuur Texel'. 

Een bijdrage van Matthijs de Zwart

Rechtswinkel Texel

3 reacties

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227802&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten

Wat vindt u?

Bij een gekozen burgemeester:Reageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227808&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227792&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227804&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227810&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>