Logo texelsecourant.nl
TipTexel

Eerste raadpleging TipTexel.nl over parkeren

Parkeren op Texel is het eerste onderwerp waarover de leden van het panel TipTexel.nl kunnen meedenken en meepraten. De meeste deelnemers kozen voor dit thema. De vragen voor deze raadpleging zijn met het verschijnen van deze krant de deur uitgegaan.

Over parkeren is veel te doen en het laatste woord zal er voorlopig nog niet over zijn gezegd. Als verkeersdeelnemer hebben we er vrijwel allemaal mee te maken en zijn we niet zelf geregeld op zoek naar een plaatsje, dan zijn het onze gasten wel die ook graag hun auto op loopafstand kwijt willen. Het aantal auto's neemt steeds verder toe, terwijl het aantal parkeerplaatsen niet is meegegroeid of zelfs is afgenomen. Over hoeveel parkeerplaatsen er alleen al in Den Burg tekort zijn, lopen de schattingen uiteen. Aantallen van tussen de 700 en 270 zijn genoemd. Maar dat er een tekort is staat niet ter discussie. Een knelpunt dus. Grote vraag is: wat doen we daaraan? Het oog is gevallen op het terrein van de voormalige LTS en het gras bij de Welkoop was ook in beeld. Maar dat is volgens Woontij straks waarschijnlijk niet meer beschikbaar. Ook parkeren op de ijsbaan komt weer op de agenda. Tot dusver was daar geen politiek draagvlak voor, maar blijft dat zo? En als we dat willen, dan het hele jaar of alleen tijdens het hoogseizoen?

Voor het gebied Drijverstraat wordt voor 2017 bewonersparkeren ingesteld. Met als belangrijkste argument dat er dan geen verwarring meer is over het parkeer- en bewonersvignet. Het betekent dat andere Texelaars en onze gasten hun auto daar niet meer kwijt kunnen. Nog minder plekken dus. Een proef, die mogelijk navolging krijgt in andere wijken in Den Burg. Wat vinden we daarvan?

Ondernemers die een nieuwe bedrijf starten worden hierdoor nog wel eens gehinderd doordat ze hiervoor een minimum aantal parkeerplaatsen moeten hebben. Dat lukt (lang) niet overal. Sinds enige tijd kunnen ze deze verplichting afkopen. De opbrengst wordt gestort in het Parkeerfonds, voor nieuwe of betere parkeervoorzieningen. Maar lost dat werkelijk iets op of maakt het de problemen alleen maar erger? Andere kwestie die speelt is het autoluw maken van het centrum van Den Burg. In de veronderstelling dat dan banken, apotheek, etc. aan de Parkstraat, Groeneplaats en Weverstraat alleen voor bestemmingsverkeer te bereiken zijn, interessant om te weten wat Texelaars daarvan vinden. Weegt het voordeel van een autoluw centrum op tegen de nadelen voor de bereikbaarheid? De gemeente heeft betaald parkeren op heel Texel ingevoerd. Ook op de strandslagen en dat is omstreden. Maar betaald parkeren op het hele eiland wordt ook als een belangrijke prikkel gezien voor de aankoop van een Texelvignet. De gemeente verhoogde prijs voor een jaarkaart van €15,- naar €20, en voerde ook een week- en weekendvignet in. Een besluit dat veel stof deed opwaaien was de beslissing om van de verwachte meeropbrengst van €2,3 miljoen acht ton te gebruiken om het gat in de gemeentebegroting te dichten. Belangrijk argument waarom het "maatschappelijk middenveld" was overgehaald om akkoord te gaan met de prijsverhoging van het vignet, was om de hele meeropbrengst in het Mobiliteitsfonds te storten. Inmiddels heeft de politiek uitgesproken dat de netto-meeropbrengst in het vervolg ten goede moet komen aan de mobiliteit.

Belangrijke vraagstukken, waarover we de mening, adviezen en suggesties graag willen weten. Wie ook lid wil worden van het panel kan zich hier aanmelden.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!