Aardgas.
Aardgas. Foto: Aangeleverd

Dit artikel is geschreven door
Jeroen van Hattum

Jeroen van Hattum, Journalist Texelse Courant.

Visie voor aardgasvrij Texel in 2050

Algemeen

Het college heeft een zogeheten Warmtetransitievisie opgesteld waarin vooruitgekeken wordt hoe Texel vanaf 2050 aardgasvrij kan zijn.

In de visie, die elke gemeente moet maken, wordt beschreven welke planning en strategie de gemeente aanhoudt om vanaf 2050 zonder aardgas verder te kunnen gaan. Het stuk wordt volgende week aan de politieke partijen voorgelegd.

Het college stelt voor om voorlopig vooral in te zetten op het isoleren van gebouwen in aanloop naar 2050. Volgens een analyse die bij het opstellen van de visie werd uitgevoerd, zijn er op Texel voorlopig nog geen kansen voor haalbare en betaalbare grootschalige warmtenetten als alternatief voor een gasnet. “Individuele oplossingen zoals elektrische warmtepompen kennen nog veel nadelen, zoals hoge kosten of geluidsoverlast.” 

Volgens burgemeester en wethouder is het verstandig om daarom voorlopig vooral in te zetten op het transitieklaar maken van gebouwen door isolatie te stimuleren en faciliteren. “Een bouwjaar gerichte aanpak is hierbij effectiever dan een aanpak per buurt, wijk of dorp.”

Het college wil voor de jaren 2023 en 2024 jaarlijks €100.000,- ter beschikking te stellen voor de invulling van de regierol die de gemeente door het Rijk toebedeeld heeft gekregen voor de Warmtetransitievisie. Dekking van die gelden wordt gezocht in de algemene reserve van de gemeente.

De transitie naar aardgasvrij komt voort uit het landelijke Klimaatakkoord waarin afgesproken is dat iedere gemeente de regie op zich neemt in de warmtetransitie om in 2050 van het gas af te zijn.

Afbeelding
Programma's Ouwe Sunderklaas Algemeen 1 uur geleden 2
Afbeelding
Goed weekend voor Denise Betsema Algemeen 1 uur geleden 2
Afbeelding
Enquête: 89 procent wil helft of meer energie duurzaam opwekken Algemeen 3 dec., 11:30 3
Afbeelding
Texelse Santa Run Algemeen 3 dec., 10:11 13
Afbeelding
De lezersfoto - Winter is coming Algemeen 3 dec., 08:30 3
Afbeelding
Auto van de weg door gladheid Algemeen 2 dec., 20:00 15
Afbeelding
Beauty Outline maakt ruimte voor plannen Algemeen 2 dec., 16:00
Afbeelding
Waar en wanneer werd deze foto gemaakt? Algemeen 2 dec., 12:30 21