Logo texelsecourant.nl

Bommen op de Vliehors

F-16's van de Koninklijke Luchtmacht oefenen van maandag 27 januari tot en met vrijdagmorgen 31 januari in het afwerpen van bommen met explosieve lading op de Vliehors.

In deze periode worden 46 bommen van het type MK82 (500 ponders) afgeworpen. De vluchten vinden plaats in de ochtend en de namiddag. De Vliehors Range van de luchtmacht bestrijkt een gebied van 17 vierkante kilometer.

Bureau Geluidhinder van de Koninklijke Luchtmacht richt op Texel meetposten in. De geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting zijn volgens de luchtmacht bepalend voor het uitvoeren van de geplande oefeningen. De mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors Range.

Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan volgens de luchtmacht van de planning worden afgeweken. Voor verdere informatie over de vliegbewegingen kan gekeken worden op http://www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kunnen mensen terecht bij de Sectie Communicatie vliegbasis Leeuwarden 058-2346700. Voor klachten kan eveneens worden gebeld met het gratis nummer 0800-0226033.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het geplande kunstwerk van het Hoogheemraadschap als monument voor de Dijkversterking moet er komen.Reageren!