Afbeelding
Foto: Frits Langeveld

Dit artikel is geschreven door
Job Schepers

Job Schepers, Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever

Cultuurcentrum verdient zorgvuldige invulling

Algemeen Wat ik zeggen wou

In de eerste raadscommissie na het zomerreces wordt vanavond onder meer gesproken over het geplande Cultuurhuis. Aanleiding voor Frits Langeveld om zijn visie nog eens onder de aandacht te brengen in een ingezonden brief.

Cultuurhuis

Nu dat Artex, Young4ever, Bibliotheek en Cultuurcentrum die gezamenlijk op 1 locatie willen zitten op het grote terrein Thijsseschool, verdient een zorgvuldige invulling.

Er doet zich thans een unieke situatie voor een combinatie bouw op deze locatie. Boven de genoemde huisvesting van het Cultuur centrum kunnen 2 lagen woonvoorzieningen, gebouw eventueel iets verdiept om niet boven de maximale nokhoogte uit te komen. Scheiding tussen de verdiepingen optimaal geluid geïsoleerd. Er doet zich nu een omstandigheid voor dat Lidl zich ook in Den Burg wil vestigen. Zij kunnen hier geen locatie vinden en daarom wil men in de Koog gaan uitbreiden. Logisch dat men In Den Burg wil vestigen, daar méér dan de helft van de inwoners van Texel in Den Burg woont en dat wordt steeds meer, terwijl Den Burg slechts twee full service supers telt tw Albert Hein en Jumbo en aangevuld wordt door de ALDI. Feitelijk is dit gezien het aantal bewoners te weinig. Een eventuele uitbreiding zal door de Koger ondernemers zeer ongewenst zijn , daar er veel parkeerplaatsen in het Centrum opgeofferd dienen te worden voor deze uitbreiding. Overigens is een super vestiging naast de slager in het verleden al afgeketst om dezelfde reden.

Bouwoppervlak

Het bouwoppervlak is nu 3000 m2 op een terrein van 5200 m2 . Ruim Parkeren van auto’s en fietsen kan rondom het gebouw. Met die twee lagen zou je zomaar eens meer dan een 100 tal appartementen kunnen realiseren met broodnodige kleine betaalbare woningen voor starters,  aangevuld met iets grotere voor senioren. Maar die verdeling komt altijd goed, eerst het principe ! Een goede architect kan het massale er natuurlijk er zo vanaf ontwerpen. In mijn optiek kom je eventueel véél meer dan die 100 eenheden. De eenheden zijn zo mogelijk alleen voor economisch gebondene van Texel.

De combinatie van Cultuur-Centrum, Wonen en Supermarkt staat garant voor een enorme bezuiniging op de geplande investering. Mijn berekening komt uit dat het Cultuur Centrum uiteindelijk MINDER dan een derde uitkomt dan men nu in de steigers wil zetten. D.w.z. minimaal 5 miljoen besparing tegenover de oorspronkelijke voorstellen. Daar komt nog bij dat de donatie van 500.000,- van Vlek aangewend kan worden voor dit Cultuurcentrum tbv Dorpshuis functie. 

Ik wil de Gemeenteraad dan ook vragen om ruimte in tijd te maken, voor deze uiterst sociaal en voordelige opzet die tevens voorziet in het tekort aan woonruimte voor starters. 

Het dient de belangen van de huidige vraag van Gemeente en Samenleving en is een eenmalige kans die nu in Den Burg te benutten, waarbij het kostenplaatje zeker een aspect tot nadenken is.

Meer ruimte voor woningen

Voor wat betreft de mogelijkheid om juist nu in of bij het centrum meer woonruimte te creëren, spreekt de wens van het college om bedrijven meer ruimte te bieden voor eigen en tijdelijke medewerkers van andere bedrijven “ Meer ruimte te bieden voor huisvesting“ past in mijn idee om juist op deze plaats een combi project te realiseren een unieke kans. Ook voor woonruimte voor starters en studio’s voor bovenstaande groep. Het uitgebreide wensenplan van de huisvestingsplannen zal u genoegzaam bekend zijn.

Een consortium van Texelse bedrijven zou dit qua financiering en bouwen kunnen uitvoeren. Onderzoek heeft al deels plaatsgevonden.