Logo texelsecourant.nl
Foto:
Coronavirus

Gemeente coördineert opvang kinderen

De gemeente heeft de coördinatie in handen van de noodopvang voor kinderen (0 tot 12 jaar) waarvan de ouders cruciale beroepen hebben, waardoor de kinderen overdag niet thuis kunnen blijven, maar op school of de kinderopvang zijn aangewezen.

De gemeente heeft in het kader van die coördinatie op de eigen website informatie geplaatst over wie er in aanmerkingen komen en wat vervolgens wel of niet te doen “Voor deze kinderen is er wel school en opvang zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.”

Onderstaand de gegevens over de noodopvang voor kinderen op de site van de gemeente.

Heb ik een cruciaal beroep?
Om te zien of u tot de cruciale beroepen behoort, kunt u dit controleren via de lijst van de rijksoverheid.

Ook wordt de opvang voor kinderen en ouders met een Sociaal Medische Indicatie op de gebruikelijke wijze voortgezet.

Waar vindt de opvang plaats?
Het uitgangspunt is dat de opvang plaatsvindt op de reguliere plekken waar uw kind normaalgesproken ook aanwezig is. Dit betekent dat kinderen van 4 tot 12 jaar die op een normale werkdag op school zitten, hier nu ook opgevangen worden. Als uw kind daarvoor of daarna naar de BSO gaat, wordt dit nu ook op deze manier opgevangen. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar van ouders met een cruciaal beroep is de kinderopvang gewoon open.

Wat moet u formeel wel en ook niet doen?

  • Schrijf uw kind niet uit bij uw kinderopvangorganisatie of BSO, wel afmelden als u er tijdelijk geen gebruik van maakt
  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet
  • Pas niets aan bij de belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag.

Wat is de rol van de gemeente Texel hierin?
Het ministerie heeft de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de noodopvang overgedragen aan de gemeenten. Dit houdt concreet in dat wij op Texel contact houden met alle kinderopvangorganisaties en basisscholen en daarbij een inventarisatie van de behoefte naar opvangplekken doen.

Blijft er wel voldoende opvang gegarandeerd?
Zoals het er nu naar uit ziet, is het voor alle scholen en kinderopvanglocaties mogelijk om hun opvang op de normale locatie aan te blijven bieden of hier een samenwerking in op te zoeken. Mocht hier toch verandering in komen (omdat er bijvoorbeeld veel zieke medewerkers zijn) dan gaan wij met elkaar kijken hoe dit kan worden opgelost. Wij vertrouwen hierbij op de reguliere communicatiekanalen van het onderwijs en de kinderopvang naar ouders toe.

Heeft u vragen?
Voor inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld; de openingstijden van de noodopvang, hygiëne reglementen en de laatste landelijke ontwikkelingen kunt u terecht bij uw onderwijs- of kinderopvangorganisatie, zoals u dat gewend bent. Wij zorgen er op Texel voor dat zij te allen tijde up-to-date blijven van de landelijke maatregelen.

Hoe zit het met VVE indicaties en toezicht en handhaving van de kinderdagopvang?
Vanwege de drukte bij de GGD, zullen de gesprekken voor een VVE indicatie en de toezicht en handhaving van de kinderopvang tot nader order worden stilgelegd.

Het kabinet besloot afgelopen vrijdag dat alle ouders de eigen bijdrage voor de kinderopvang of buitenschoolse opvang - tijdens de periode van 16 maart tot en met 6 april - terugkrijgen, ongeacht of er wel of niet gebruik van is gemaakt. 

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het is tijd om Texel geleidelijk en volgens de normen van de anderhalvemetersamenleving weer open te stellen voor toeristen.Reageren!