Logo texelsecourant.nl
De Waddeneilanden. (Afbeelding Ecomare)
De Waddeneilanden. (Afbeelding Ecomare)

Waddeneilanden lopen miljoenen Rijk mis

De Waddeneilanden hebben achter het net gevist bij de toekenning van miljoenen aan rijksgelden voor de zogeheten RegioDeal.

De vijf Waddeneilanden hadden gezamenlijk een beroep gedaan op €14 miljoen voor gezamenlijke regionale initiatieven om de welvaart en de leefbaarheid op de eilanden te versterken, maar dat is door het kabinet niet gehonoreerd.

Het Rijk ontving in totaal 26 aanvragen voor de RegioDeal waarvan er 14 zijn gehonoreerd. Een van van die 14 aanvragen is het zogeheten 'Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland' (aangevraagd door Den Helder) waarvoor het kabinet vrijdag €5 miljoen beschikbaar stelde.

De aanvraag van de vijf Waddeneilanden, gesteund door de provincies Noord-Holland en Friesland, was bedoeld voor vier kernthema's op de Waddeneilanden.

Dan ging het om het realiseren van betaalbare en beschikbare woonruimte, voor het behoud van voorzieningen (zorg en onderwijs), CO2-neutraal vervoer en voor de ontwikkeling van een circulaire economie op de eilanden.

In totaal was er met de aanvraag van de Waddeneilanden een bedrag van ongeveer €36 miljoen gemoeid tot 2025. Daarvan had €14 miljoen van het Rijk moeten komen, €7 miljoen van de provinciesNoord-Holland en Friesland en €7 miljoen van de vijf eilandgemeenten.

Voor de resterende €8 miljoen die nodig zou zijn geweest, hadden de eilanden een beroep willen doen op onder meer de Europese Unie, andere Rijkspartijen, het onderwijs en het  bedrijfsleven (waaronder wooncorporaties en zorgaanbieders).

Volgens een persbericht van de gemeente Terschelling, opgesteld namens de Waddeneilanden, is de afwijzing als zeer teleurstellend ervaren.

"De afwijzing is desondanks geen reden om bij de pakken neer te zitten. De komende maanden zullen de eilanden zich beraden op de vraag welke projecten geheel op eigen kracht of met hulp van anderen alsnog kunnen worden gerealiseerd."

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De voorverkoop bij zwembad Molenkoog moet blijven.Reageren!