Logo texelsecourant.nl

Huwelijken lopen vaker stuk

Nederlandse huwelijken monden steeds vaker in een echtscheiding uit. Dat blijkt uit cijfermateriaal van het CBS. In de jaren '90 van de vorig eeuw strandde nog drie van de tien huwelijken in ons land. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot bijna vier op de tien huwelijken. De gegevens vermelden overigens niet hoeveel ontbindingen wel of niet in goede harmonie plaatsvinden.

Wijze van scheiden

Een echtscheiding is weliswaar een standaard juridische procedure, maar kan een stuk makkelijker en goedkoper worden afgehandeld als de ontbinding in goede harmonie plaatsvindt. In dat laatstgenoemde geval hoeft er namelijk geen beroep op twee afzonderlijke advocaten te worden gedaan. Beschikken beide scheidende partners over een rechtsbijstandverzekering, dan kan deze een belangrijke en meestal ook kostenbesparende rol in het volledige traject spelen. In sommige gevallen biedt de rechtsbijstandsverzekering verzekerden de mogelijkheid om een echtscheiding helemaal van A tot Z voor hen te regelen. Het is echter ook goed mogelijk dat de verzekeraar de verzekerde(n) concreet naar een of meerdere door hen gecontracteerde advocatenkantoren in regio doorverwijst, zodat men niet zelfstandig een speurtocht naar een goede scheidingsadvocaat in gang hoeft te zetten. Welk traject de scheidende partners ook kiezen, om de dienstverlening van één of twee advocaten komen ze niet heen, aangezien die de huwelijksontbindring uiteindelijk officieel ter bekrachtiging aan een rechter voor moeten leggen.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Iemand die een scheiding aan wil vragen, maar vanwege gebrek aan financiële middelen niet beschikt over een verzekering voor rechtsbijstand, kan in bepaalde gevallen een beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand doen. Om voor die subsidie in aanmerking te kunnen komen, mag het verzamelinkomen van beide partners niet hoger dan 38.600 euro zijn. De kosten voor het inschakelen van een advocaat kunnen daarnaast beperkt worden door in eerste instantie een bezoek aan het Juridisch Loket van de Rechtswinkel Noord-Holland Noord te brengen. Met een doorverwijzing van dit loket wordt namelijk korting op de advocaatkosten gegeven.

Eigen bijdrage en mogelijke terugvorderingen

Gesubsidieerde rechtsbijstand vergoedt overigens niet alle kosten voor het inschakelen van een advocaat. In alle gevallen is er ook sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage die varieert van bijna 200 tot ruim 800 euro. Let op, wanneer er bij de uiteindelijke verdeling van de huwelijksgoederen een groot geldbedrag of een erg waardevol bezit aan iemand wordt toegekend die gebruik maakt van gesubsidieerde rechtsbijstand, dan is het mogelijk dat de verstrekte subsidie wordt teruggevorderd en dat de kosten voor het inschakelen van een advocaat uiteindelijk toch zelf betaald moeten worden. De ingeschakelde advocaat kan gedetailleerde informatie over dat soort omstandigheden geven.

Aanvullende juridische werkzaamheden

Naast het opstellen van de officiële algemene scheidingsaanvraag voor de rechter, verricht een advocaat nog een aantal andere belangrijke handelingen in het volledige proces. Als er ook kinderen in het spel zijn, dan wordt er namelijk ook een ouderschapsplan opgesteld waarin onder meer het hoofdverblijf van de kinderen, de kinderalimentatie en afspraken omtrent de omgangsregeling worden vastgelegd. Daarnaast komt een echtscheidingsconvenant tot stand, waarin de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en de partneralimentatie aan de orde komt. Stuk voor stuk belangrijke documenten die duidelijk de spelregels weergeven nadat een huwelijk ontbonden is.

 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik vind het jammer dat de Sportraad ermee stopt.Reageren!