Logo texelsecourant.nl
Voorzitter Jan Beijert overhandigt Liesbeth Rijk het Texelfonds Compliment 2019.
Voorzitter Jan Beijert overhandigt Liesbeth Rijk het Texelfonds Compliment 2019. (Foto: Joke de Boer)

Texelfonds Compliment 2019 voor Alzheimer Café

Jan Beijert, voorzitter van het Texelfonds, verrastte het Alzheimer Café in De Buureton vorige week met het Texelfonds Compliment 2019.

Beijert sprak de lovende woorden. Namens de vrijwilligers nam Liesbeth Rijk een cheque van €1000,- van hem in ontvangst. Beijert: "Eén op de vijf mensen van 65 jaar en ouder in Nederland krijgt dementie. En dat geldt zeker ook voor Texel. Eén op de vijf mensen, en dat betekent dat eigenlijk iedereen op Texel met dementie te maken krijgt. In de familie, bij vrienden, in het verenigingsleven, in de eigen straat, op het werk. Daarom is Alzheimercafé Texel zo waardevol. Met de maandelijkse bijeenkomsten waarin kennis en kunde, eigen ervaringen en verhalen steeds weer met elkaar gedeeld kunnen worden.

Het Alzheimercafe biedt hiermee iedereen die met dementie te maken heeft een veilige en vertrouwde ontmoetingsplaats. Maar het Alzheimercafé biedt ook aan heel Texel een plek waar structureel aandacht gegeven wordt aan dementie. Aandacht gegeven aan de zorg voor elkaar die nodig is zodat Texel ook een veilige en prettige leefomgeving voor mensen met dementie en hun naasten kan zijn. Want alleen samen maken we Texel dementievriendelijk."

Liesbeth Rijk: "Wij zijn trots en het geld is zeer welkom, want daarvan kunnen we boeken, dvd's, uitleenmaterialen aanschaffen of deskundige gastsprekers (die een bedrag vragen voor hun komst) naar het eiland halen om hun verhaal met onze bezoekers te delen. We blijven ons ontwikkelen en zoeken naar verbeteringen, wat door deze bijdrage weer nieuwe mogelijkheden biedt.

Liesbeth Rijk: 'Op 1 januari 2007 is op Texel het 234e Alzheimer Café van Nederland van start gegaan. Bedoeling: het geven van informatie en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naaste familie, op een laagdrempelige en informele manier. Bijzonder is dat het Texelse Alzheimer Café in den lande vaak als voorbeeld wordt genoemd, omdat het zo goed wordt bezocht - afhankelijk van het onderwerp zo'n 70 tot 100 bezoekers per avond - en het door de bezoekers als goed en waardevol wordt beoordeeld. De avonden zijn gratis en voor iedereen, zonder aanmelding, te bezoeken.

We vragen regelmatig wat de wensen zijn van de mensen die ons in De Buureton bezoeken. Welke thema's zou men graag behandeld wil hebben? Tien keer per jaar is er een onderwerp, ervaringsdeskundige familie/partner, gastspreker uit de zorg of hulpverlening (bijv. specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen) of bekende Nederlanders zoals Frenk v.d. Linden, prof. Erik Scherder, Douwe Draaisma, prof. Scheltens, Hugo Borst, die door onze "kroegbazen" worden geïnterviewd. Verder zijn er altijd zorgverleners van Geriant en Omring aanwezig om vragen te beantwoorden.

De opzet van het café verloopt volgens een vaste structuur, inloop met koffie/cake/muziek, programma, informele 'nazit', waarbij mensen ook 1 op 1 met anderen kunnen praten en ervaringen delen.

Er zijn 20 vrijwilligers bij het Alzheimer Café betrokken, allemaal bevlogen mensen, die er samen voor zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen en voor vertrek ook nog even een woordje met de bezoekers wisselen of een luisterend oor bieden.

We beschikken over een dementheek, boeken, dvd's, hulpmiddelen, die mensen kunnen lenen/uitproberen. Dit wordt bekostigd uit schenkingen van onder andere de wandelclub, judo/budoclub, anonieme schenkingen en dergelijke. De vaste kosten, huur zaal, koffie, e.d. worden gedeclareerd bij Alzheimer Nederland NHN, de penningmeester legt verantwoording af bij Alzheimer Nederland. Vorig jaar hebben we in eigen beheer een jubilieumkrant uitgebracht, helemaal door onze eigen vrijwilligers tot stand gebracht. Om dit te realiseren hebben verschillende Texelse fondsen bijgedragen, waaronder ook het Texelfonds'

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik vind het jammer dat de Sportraad ermee stopt.Reageren!