Logo texelsecourant.nl
Over de strijd vóór en tegen windmolens op Texel zijn in deze krant in ruim drie decennia veel artikelen en  ingezonden brieven verschenen.
Over de strijd vóór en tegen windmolens op Texel zijn in deze krant in ruim drie decennia veel artikelen en ingezonden brieven verschenen. (Foto: Ontwerp: Severin Candel)

Texels draagvlak voor windmolens groeit

De steun voor windmolens groeit zowel bij toeristen als Texelaars. Dat is de uitkomst van het onderzoek van de studenten die donderdag de uitkomsten presenteerde in Stayokay . Ze hebben aangebeld bij 154 huishoudens verspreid over heel Texel en daarna op basis van leeftijd en geslacht een representatieve correctie toegepast. Afgelopen mei bezochten de studenten Texel en deden onderzoek naar vier onderwerpen: Natuurbeheer en Recreatie, Water en Verzilting, Toekomst van Texel en Duurzame Energie. 

De studenten hebben via enquêtes onderzocht hoe Texelaars en toeristen tegenover windmolens en zonnepanelen staan. "We hebben drie mogelijke locaties voor windmolens aan de Texelaars voorgelegd; de omgeving van de Horsmeertjes ten westen van den Hoorn, Midden-Eierland en de Schorren. Een redelijk aantal mensen had geen voorkeur voor een locatie, omdat deze mensen sowieso voor zijn of juist tegen waren. Verspreid over alle keuzes (locatie A, B of C, sowieso voor of sowieso tegen), was een meerderheid van 66 procent vóór windturbines. Ook heeft de Schorren een grotere voorkeur onder inwoners dan de andere twee locaties. Wel storen Texelaars zich meer aan het zicht van windmolens dan aan het zicht van een zonneboerderij."

Ook werd er gekeken naar de bereidheid om zelf zonnepanelen op het dak te leggen. Tjeerd (de student die de presentatie deed): "Een grote meerderheid is bereid om zonnepanelen op hun dak te laten leggen in de komende vijf jaar. Overigens is opvallend dat de bereidheid toeneemt, zodra het inkomen van inwoners toeneemt. Hieruit blijkt dat de kosten dus een grote obstructie zijn." Verder werd er gekeken naar de houding tegenover de energietransitie en wie hier verantwoordelijk voor zou moeten zijn. "Inwoners vinden het wel heel belangrijk dat er duurzame energie opgewekt wordt, maar laten de organisatie liever over aan de gemeente en Texelenergie dan dat ze hier zelf actief mee bezig zouden gaan". Onder toeristen was 50 procent sowieso voor windmolens op zee, 30 procent neutraal en slechts 20 procent was tegen windmolens op zee. Bijna 80 procent van de toeristen is voor zonnepanelen op daken. Toeristen zijn relatief minder voor zonnepanelen in de natuur en rond de duinen al was in beide gevallen nog steeds minder dan de helft tegen.

Naast de enquêtes hebben de studenten ook ondernemers en boeren geïnterviewd over wat hen stimuleert of juist tegenhoudt om over te stappen naar duurzame energieopwekking. "De factoren die ondernemers tegenhouden zijn deels sociaal, namelijk horizonvervuiling, en economisch zoals hoge investeringskosten en de soms lange afbetaaltijd. Ook spelen informatieve factoren een rol zoals desinformatie over de invloed op de toeristensector en een gebrek aan kennis over de kosten en de implementatie van duurzame energie. De motivaties om het juist wel te doen waren ook economisch, dat is de winst op de investering en een concurrentievoordeel. Ook speelde intrinsieke motivatie een rol waarbij de morele plicht en een fascinatie voor techniek werden genoemd."

"Bij boeren speelden deels dezelfde dingen mee als bij de ondernemers om al dan niet duurzame energie op te wekken. Boeren lijken daarmee op een ondernemende manier naar het vraagstuk te kijken." Daarnaast speelden de ontwikkelingsplannen en ruimtelijke barrières mee: Bestemmingsplannen van de landbouwgrond verbieden het bouwen van zonneparken, zonder dat de LTO het goedkeurt. Ook de mogelijke weerstand van de gemeenschap, de toeristensector en de natuurorganisaties werd gezien als een barrière.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

e gemeente moet strenger handhaven op eigenaren die de stront van hun hond niet opruimen.Reageren!