Logo texelsecourant.nl
Cartoon over plannen voor een begraafsplaats in de omgeving van de Kamerstraat.
Cartoon over plannen voor een begraafsplaats in de omgeving van de Kamerstraat.

De Koog moet het vooralsnog zonder begraafplaats stellen

  Aankondiging

De Koog moet het voorlopig zonder begraafplaats stellen.

Daar ziet het naar uit nu de gemeente geen verdere initiatieven onderneemt voor de realisatie van een (natuur)begraafplaats.

Lange tijd was voor de begraafplaats een plek in de omgeving van de Kamerstraat in beeld. Dat plan stuitte op verzet, in verband met de waterhuishouding in het gebied. De gemeente is toen op zoek gegaan naar andere locaties. Na onderzoek en gesprekken met deskundigen op het gebied van natuurbegraven werden twee locaties technisch geschikt bevonden. Het betreft het Kamperfoeliebos en een bosgedeelte tussen de Boodtlaan en het parkeerterrein bij paal 21. Beide terreinen zijn in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. SBB heeft volgens de gemeente nog geen beleid voor natuurbegraven ontwikkeld en de verwachting is dat zij dit ook niet op korte termijn gaat doen. Het Kamperfoeliebos zit in de plannen voor Planet De Koog, waardoor deze optie afvalt. Voor het dennenbos bij paal 21 geldt dat dit momenteel in gebruik is als bosspeelplaats. Verder stelt de gemeente dat er onzekerheid bestaat over een kostendekkende exploitatie van een natuurbegraafplaats bij De Koog.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, hoofdredacteur Texelse Courant en Texel Magazine. Lid Redactioneel Overleg Nederlandse Nieuwsblad Pers.

1 reactie
Meer berichten

Wat vindt u?

Een extra nachtboot - bijvoorbeeld om 23:30 uur en 0:30 uur - is een goed idee.Reageren!