De bordjes nu met inbraakpreventieve schroeven vastgezet

“De situatie is door de gemeente gecreëerd. We hebben volledig meegewerkt toen de fietsenstalling...