Er bleek sprake van een situatie waarin beide ambulances van het eiland niet direct inzetbaar war...