De raad stemde woensdag in met de regeling “Percentageregeling kunst in de openbare ruimte” Daari...