“Sinds de oprichting biedt de stichting onderdak aan onder andere de modelspoorclub, Starlet ‘bloedprikkers’ en recent de corona-teststraat. Een successtory, edoch het ontbreekt de stichting aan financiële middelen om het gebouw (schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan) goed te onderhouden”, valt te lezen in de uitgebreide brief. 

De vereniging stelt dat ze in 2017 aan de gemeente hebben gevraagd of de gemeente over wilde gaan tot rentemiddeling. Deze vrijkomende gelden wilden zij inzetten voor het versneld om overige leningen versneld af te lossen. De gemeente heeft hier geen gehoor aan gegeven. Vanwege de huidige rentestand voor leningen klopt de stichting opnieuw aan.