Dat heeft het college besloten. Het moet hen meer kansen bieden voor het verwerven van neveninkomsten. Het is door het bijzondere karakter van de Hoge Berg met name voor schapenboeren op de Hoge Berg al jaren lastig om financieel rond te komen.

Het college benoemt geen concrete activiteiten, maar heeft wel een lijst met kaders opgesteld waaraan de tijdelijk te ontplooien activiteiten moeten voldoen. Er moet onder meer sprake zijn van kleinschalige activiteiten die ondergeschikt zijn en aansluiten bij de eigen agrarische bedrijfsvoering.