GroenLinks roept het college op om op de kortst mogelijke termijn het voetpad aan de schoolzijde van de Emmalaan op te waarderen tot fietspad en voor voetgangers een alternatief pad te realiseren en de kosten te melden aan de raad en mee te nemen in de Halfjaarrapportage 2021.  

Tevens wil de partij dat het college voor het einde van 2021 een voorstel aan de gemeenteraad voorlegt, al dan niet in combinatie met de herinrichting van de ijsbaan, dat regelt dat fietsers komende vanaf de Schildereind-kant de Emmalaan niet over hoeven te steken en de gemeenteraad hierover te informeren.