Hierover ontstond verwarring na een bericht vorige week in de Staatscourant. Maar dat blijkt hier dus volledig los van te staan. 

Zowel Texelaars als toeristen kunnen hun weg nu vervolgen langs het nieuwe natuurgebied. Enkele jaren was deze weg niet toegankelijk omdat voor negatieve invloed van fietsers op de natuurontwikkeling werd gevreesd.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK): “de afsluiting van de onderhoudsweg voor fietsverkeer was een voorwaarde in de vergunning om de Prins Hendrik Zanddijk (PHZD) aan te mogen leggen in de Waddenzee, een Natura2000-gebied. Nu het natuurgebied zich enigszins heeft ontwikkeld en bleek dat de doorgang voor fietsers aan de buitenzijde van de oude dijk enorm werd gemist, besloten de ge...