Hoewel het droge stof lijkt, is het beheerplan van grote invloed voor het aangezicht van de Texelse duinen en bossen. Paul Rutten van Staatsbosbeheer geeft aan dat behoud van openheid van het duinlandschap één van de belangrijkste doelstellingen is tot 2033. Daarnaast is er aandacht voor diversiteit in landschap. Dit gebeurt onder meer door het aanleggen van stuifkuilen en door kerven, maar som...