Dat laat het college weten in antwoorden op spoedvragen die Texels Belang had gesteld over de kwestie rond de nieuwe vliegroute boven het militair oefengebied aan de westkant van Vlieland. Gevreesd wordt dat de andere route meer geluidsoverlast boven de noordkop van Texel gaat opleveren.

De nieuwe route komt voort uit een beschikking waarvan vorig jaar het ontwerp ter inzage lag en waar de gemeente toen geen bezwaar tegen indiende. Dat was mede op advies van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Die had aangegeven dat bij de woning die op Texel het dichtst bij de Vliehors ligt (huis naast de vuurtoren) werd voldaan aan de geluidsnormen.