Dat advies geeft het college van b en w aan de raad. Argument is dat het aan de Pontweg slaapplaatsen betreft die niet gerealiseerd zijn en die niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd. Nadat Klabam circa een halve eeuw geleden afbrandde, is het nooit recreatief herbouwd. Maar de bedden bleven op papier wel bestaan. Er is groeit momenteel een bos.

Verplaatsen heeft het “positieve gevolg” dat aan de Pontweg na verplaatsing geen recreatieve bebouwing meer gerealiseerd kan worden. Het hotel aan de Kikkertstraat, een initiatief van de familie Hooyschuur, voldoet wel aan de voorwaarden van het verplaatsingsbeleid. Er mag een hotel komen met 32 hotelkamers (max. 65 bedden) en 5 kamers voor personeelsverblijf. Het ontwerp is in de Commissie Rui...