Als een gans niet meer wegvliegt, is daar een reden voor

“Er zijn we wat gevallen bekend, vooral van buitendijks aan de Waddenkant. Bij De Volharding zijn...