De historie van de Zeven Pannekoeken gaat al terug naar 1760. Cornelis Roepel, een koopman in dienst van de Amsterdamse admiraliteit, moet er rond die tijd op toezien dat oorlogsschepen, wachtend op de Rede van Texel, voldoende bemand worden, zo meldt de historische website 'Oneindig Noord-Holland'. "De plek dankt zijn naam aan een enorme kei, de ‘Engelse Steen’ genoemd. Volgens de overlevering...