De aanleg is een eerste stap in de aanstaande reconstructie van de Postweg en Nieuwlanderweg. De Noordse woelmuis moet volgens de gemeente tijdens de werkzaamheden aan de Nieuwlanderweg zo veel mogelijk met rust gelaten worden en daarom wordt de leefruimte die verloren gaat gecompenseerd.

Woelmuis kan ongestoord in talud kolk gaan zitten

“Vanuit de benodigde vergunning van de Wet Natuurbescherming is als voorwaarde gesteld dat er een kolk gegraven dient te worden. Hier kan de Noordse woelmuis zich in de winter in de taluds ongestoord ophouden.”