Het signaal bevestigt volgens de onderzoekers de tweedeling die zich zo langzamerhand aftekent binnen de bevolking als het op beleving van het toerisme aankomt

Menig ondernemers, die zijn of haar inkomstenstroom zag opdrogen, ervoer dit anders. Het signaal bevestigt volgens de onderzoekers de tweedeling die zich zo langzamerhand aftekent binnen de bevolking als het op beleving van het toerisme aankomt. Enerzijds burgers die de drukte zat zijn en anderzijds ondernemers en zij die hun inkomsten uit het toerisme halen, die het anders beleven.