Dat hebben de schoolbesturen die bij de komst van het nieuwe gebouw betrokken zijn (Schooltij, Kopwerk en Sarkon) laten weten. Volgens planning kan het nieuwe Onderwijscentrum dan in november 2021 worden opgeleverd, waarna het in januari 2022 in gebruik kan worden genomen. Dat is later dan aanvankelijk voorgenomen, maar volgens de schoolbesturen was er meer voorbereidingstijd nodig omdat de stuurgroep die de komst van het Onderwijscentrum voorbereidt vorig jaar een tekort op het bouwbudget zag naderen.

Stuurgroep zag tekort op bouwbudget aankomen

De stuurgroep heeft dat, volgens een brief die aan burgemeester en wethouders is gestuurd, kunnen bijwerken door met beoogd aannemer Dijkstra Draisma de plannen nog eens goed te bekijken om alles binnen de financiële kaders te krijgen. Volgens de stuurgroep is het resultaat dusdanig dat het vertrouwen er is dat het project nu kan worden uitgevoerd binnen het budget van €9.380.000,- dat de raad voor de nieuwbouw beschikbaar heeft gesteld.

Bouwteamovereenkomst met Dijkstra Draisma

Volgens de stuurgroep is het besluit genomen om samen met Dijkstra Draisma een zogeheten 'bouwteamovereenkomst' te sluiten, zodat er op basis van het voorlopig ontwerp gezamenlijk aan een definitief ontwerp van het nieuwe schoolgebouw voor de vijf basisscholen in Den Burg kan worden gewerkt. Conform de besluitvorming van de raad moet dat een 'losstaand centrum' worden al komt er wel een verbinding tussen het Onderwijscentrum en de achterliggende OSG.

Het nieuwe Onderwijscentrum wordt het nieuwe gezamenlijke gebouw voor De Fontein, de Jozefschool, de Kompasschool, Vrije School Stella Maris en de Thijsseschool in Den Burg.