De zaak kwam aan het licht nadat Nick Ran (VVD) dieper de materie was ingedoken naar aanleiding van een door het college verstuurde raadsinformatiebrief. Ran stelde hier vragen over tijdens de laatste commissievergadering en wil weten of dit alleen geldt voor nieuwe verhuurders. Indien dit namelijk ook geldt voor de huidige aanbieders van logies met ontbijt, zullen veel van deze verhuurders in ...