"Niet met elkaar gehuwde personen van verschillend geslacht mogen zich van één uur na zonsondergang tot zonsopkomst niet gelijktijdig in één slaapruimte ophouden, tenzij zij tot eenzelfde gezin behoren en niet ouder zijn dan tien jaar of tenzij één der ouders daarbij aanwezig is.” (ANWB, kampregel 5)"

Met de kleinst mogelijke meerderheid van acht tegen zeven stemde de Texelse gemeenteraad op 21 april 1970 voor afschaffing van het verbod op gemengd kamperen. PvdA, VVD en Texels Belang schaarden zich achter het besluit, de confessionele partijen AR, CHU en KVP – die tien jaar later zouden opgaan in het CDA – waren tegen.