Poll stand

Wat vindt u?

e gemeente moet strenger handhaven op eigenaren die de stront van hun hond niet opruimen.


Eerdere stellingen