Poll stand

Wat vindt u?

Als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, wat zou u dan stemmen?


Eerdere stellingen