Logo texelsecourant.nl

Poll stand

Wat vindt u?

Is het optimaliseren van het kruispunt Californiëweg-Pontweg, zoals het college van b en w voorstelt, een afdoende maatregel om de verkeersveiligheid te verhogen?


 

Wat vindt u?

Is het optimaliseren van het kruispunt Californiëweg-Pontweg, zoals het college van b en w voorstelt, een afdoende maatregel om de verkeersveiligheid te verhogen?