De Texelse Courant verschijnt op dinsdag en vrijdag en is een uitgave van 
Mediabureau Langeveld & de Rooy, Vismarkt 7, 1791 CD Den Burg. 

 

REDACTIE

Telefoon: 0222 - 36 26 20
E-mail: redactie@texelsecourant.nl

Reageren op artikelen in de krant of op deze website?
U kunt ons mailen of gebruik maken van de sociale mediakoppelingen
die onderaan de artikelen op de website staan.

Tips voor onze redactie? Zowel foto's als tips kunt u mailen.

Rubriek 'Wat ik zeggen wou'
De Texelse Courant stelt haar krant en websites graag open voor lezers die willen reageren op het nieuws. Bijdragen over actuele onderwerpen zijn welkom mits bondig geformuleerd; anonieme brieven/bijdragen worden echter niet geplaatst. De redactie kan brieven inkorten, redigeren of geheel terzijde leggen. De inhoud blijft voor rekening van de schrijver.
 

 

ADVERTENTIES EN ABONNEMENTEN

Telefoon: 0222 - 36 26 00
E-mail: info@lenr.nl

 

Abonnementen
U kunt zich hier aanmelden voor een nieuw abonnement:
https://www.texelsecourant.nl/account/register?returnURL=%252fabonnement%252fsubscribe

Prijzen 2020 per jaar
TC papier: €112.75
TC online: €78.85
TC totaal: €124.75

Meerkosten postverzending Nederland: €24.- per jaar.

Heeft u al een abonnement, maar wilt u dit aanpassen?
Neem dan via mail of telefonsch contact met ons op!

 

Advertenties
Op onze website vindt u een aantal voorbeelden van formaten en  prijzen: https://www.texelsecourant.nl/pagina/adverteren

U kunt een drukklaar pdf bestand óf tekst en beeld mailen,
dan maken wij in overleg uw advertentie.
Vergeet niet om ook uw adres te vermelden inz. de facturering en uw telefoonnummer voor evt. overleg indien nodig.
Deadline voor de dinsdageditie: maandag vóór 10.00 uur,
voor de vrijdageditie: woensdagmiddag vóór 17.00 uur.

 

Familieberichten
De advertentietekst voor een famliebericht kunt mailen.
Vergeet niet om ook uw adres te vermelden inz. de facturering en uw telefoonnummer voor evt. overleg indien nodig.
Voor famileberichten is een iets ruimere deadline van toepassing.
Richttijd: de dag voor de verschijning van een editie vóór 12.00 uur

Texelaartjes
Deze kunt u hier online invoeren en afrekenen via i-deal:
https://adverteren.texelsecourant.nl/campaign/print