De Texelse Courant verschijnt op dinsdag en vrijdag en is een uitgave van
Mediabureau Langeveld & de Rooy, Vismarkt 7, 1791 CD Den Burg. 

 

REDACTIE

Telefoon: 0222 - 36 26 20
E-mail: redactie@texelsecourant.nl

Reageren op artikelen in de krant of op deze website?
U kunt ons mailen of gebruik maken van de sociale mediakoppelingen
 die onderaan de artikelen op de website staan.

Tips voor onze redactie? Zowel foto's als tips kunt u mailen.

Rubriek 'Wat ik zeggen wou'
De Texelse Courant stelt haar krant en websites graag open voor lezers die willen reageren op het nieuws. Bijdragen over actuele onderwerpen zijn welkom mits bondig geformuleerd; anonieme brieven/bijdragen worden niet geplaatst. De redactie kan brieven inkorten, redigeren of geheel terzijde leggen. De inhoud blijft voor rekening van de schrijver.
 

 

ADVERTENTIES EN ABONNEMENTEN

Telefoon: 0222 - 36 26 00
E-mail: info@lenr.nl


 Abonnementsprijzen 2022

TC Papier: jaar € 121.50 / half jaar € 62.50 / kwartaal € 31.50
TC Online: jaar € 82.75 / half jaar € 42.50 / kwartaal € 22.50
TC Totaal: jaar € 139.50 / half jaar € 71.50 / kwartaal € 36.00

Alle prijzen zijn gebaseerd op automatische incasso.

Meerkosten postverzending Nederland: €25.- per jaar (bijdrage).


Klik hier om abonnee te worden of om uw papieren abonnement uit te breiden met online lezen.


 Advertenties
Op onze website vindt u een aantal voorbeelden van formaten en prijzen: https://www.texelsecourant.nl/pagina/adverteren

U kunt een drukklaar pdf bestand óf tekst en beeld mailen,
dan maken wij in overleg uw advertentie.
Vergeet niet om ook uw adres te vermelden inzake de facturering en uw telefoonnummer voor eventueel overleg indien nodig.
Deadline voor de dinsdageditie: maandag vóór 10.00 uur.
Deadline voor de vrijdageditie:  woensdag vóór 17.00 uur.

 

Familieberichten
De advertentietekst voor een familiebericht kunt u mailen naar info@lenr.nl.
Vergeet niet om ook uw adres te vermelden inz. de facturering en uw telefoonnummer voor evt. overleg indien nodig.
Voor familieberichten is een iets ruimere deadline van toepassing.
Richttijd: de dag voor de verschijning van een editie vóór 12.00 uur


Texelaartjes
Deze kunt u hier online invoeren en afrekenen via i-deal:
https://adverteren.texelsecourant.nl/campaign/print