Logo texelsecourant.nl
Nienke Bloksma is met Energiek Advies begonnen.
Nienke Bloksma is met Energiek Advies begonnen.

Nienke Bloksma start Energiek Advies

  Zakelijk

Nienke Bloksma uit Den Burg is begonnen met haar eigen bedrijf Energiek Advies. Ze verstrekt onder meer adviezen over het energieneutraal maken van woningen.

Bloksma, oud-coördinator van Stichting Duurzaam Texel, geeft daarmee een vervolg aan een project dat de landelijke duurzaamheidsorganisatie Urgenda een paar jaar geleden op Texel is begonnen. Urgenda liet een aantal huizen onderzoeken en paste vervolgens maatregelen toe om ze energieneutraal te laten worden. Dat houdt in dat een huis met behulp van bijvoorbeeld zonnepanelen of zonneboilers evenveel energie produceert als dat het nodig heeft.

Bloksma volgde het afgelopen jaar meerdere opleidingen om zich te specialiseren in het onderzoeken van huizen om gerichte adviezen te kunnen geven. Ze bezocht ook diverse vakbeurzen om zich verder in energiebesparende maatregelen te verdiepen. Ze werkt voor de advisering samen met installateurs CVI en IBS in Den Burg en De Wit in Den Hoorn. Woensdag 5 april houdt Bloksma met Energiek Advies een eerste informatieavond over het energieneutraal maken van huizen. Dat is vanaf 19:00 uur in het gemeentehuis aan de Emmalaan in Den Burg.

Bloksma werkt voor de advisering samen met de gemeente. Het college heeft subsidie beschikbaar gesteld om huizen energieneutraal te laten worden en er kan een stimuleringslening bij de gemeente worden aangevraagd. Texelaars die een advies van Energiek Advies hebben, kunnen een beroep op de regelingen doen.

Enkele voorwaarden voor de gemeentelijke subsidie: er moet sprake zijn van een bestaande woning op het eiland, er wordt per persoon één keer subsidie verleend, er moeten nieuwe materialen worden gebruikt, de woning wordt afgesloten van het gasnet, de maatregelen moeten binnen een half jaar na toekenning van de subsidie uitgevoerd zijn en de woning moet minstens vijf jaar energieneutraal blijven.

Volgens Bloksma is het de bedoeling dat de investeringen zichzelf na een jaar of tien hebben terugverdiend. "Zonnepanelen gaan veel langer mee, dus als de investering eruit is, heb je daar extra profijt van." Op basis van de door de gemeente beschikbaar gestelde financiën kunnen belangstellenden gratis een eerste vrijblijvend oriëntatiegesprek met Energiek Advies hebben. De regeling is er niet alleen voor woonhuizen, maar ook voor vakantiewoningen. Adviezen van Energiek Advies worden getoetst door een derde onafhankelijke partij, voordat de gemeente tot het verstrekken van een subsidie overgaat.

Voor Bloksma ligt het nieuwe bedrijf min of meer in het verlengde van het werk dat ze voorheen bij Duurzaam Texel deed. "Al was het daar vooral projecten op gang brengen en anderen erbij betrekken. Nu ben ik veel meer vakinhoudelijk bezig met duurzame energie en duurzaam bouwen." Ze heeft inmiddels een paar huizen op het eiland onder haar hoede om in kaart te brengen op welke manier deze het beste energieneutraal kunnen worden. 

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

e gemeente moet strenger handhaven op eigenaren die de stront van hun hond niet opruimen.Reageren!