Logo texelsecourant.nl
Volop drukte op het Texelse strand.
Volop drukte op het Texelse strand. (Foto: Gerard Timmerman)

VVD: "Bevries besluit toeristenbelasting"

  Toerisme

De VVD roept het college middels een motie op om het besluit over de verhoogde toeristenbelasting te bevriezen. De motie komt voort uit de commotie die volgens de partij is ontstaan in de samenleving naar aanleiding van het besluit. De motie wordt in de gemeenteraadsvergadering van vanavond behandeld.

"We hebben aan het einde van de raadsvergadering van 26 juni de motie 'Een must: inzicht in bezuinigingen' aangekondigd. Die motie, die oproept om in november bezuinigingsmogelijkheden te presenteren, is een belangrijke stap om weg naar een meerjarig sluitende begroting. We vinden het belangrijk dat het huishoudboekje van de gemeente in balans is. Ook zijn wij van mening dat bij het hebben van ambitie niet alleen gekeken moet worden naar mogelijkheden om deze te bekostigen via een inkomstenverhoging, maar ook kritisch te zijn op nut en noodzaak van onze huidige uitgaven.   In dezelfde raadsvergadering hebben we het tarief voor de toeristenbelasting 2020 vastgesteld. Helaas moeten we achteraf constateren dat daarover behoorlijk wat commotie in de samenleving is ontstaan. Niet eens zozeer vanwege het besluit maar vooral vanwege het communicatietraject. Vanwege de belofte het tarief toeristenbelasting voor het zomerreces vast te stellen, is in de raadsvergadering het besluit genomen niet verder in overleg te gaan met de sector. Dit heeft bij velen tot verontwaardiging geleid.   Als volksvertegenwoordigers zetten wij ons in voor de Texelaars en willen we juist ons oor te luisteren leggen bij hen. Verder vinden we belangrijk dat we onze besluiten uit kunnen leggen aan de Texelaars. Als dat niet lukt, dan hebben we een verkeerde beslissing genomen. En dan moeten we ons niet te goed voelen om het gesprek opnieuw aan te gaan.    Een zorgvuldige besluitvorming is belangrijker dan snelle besluitvorming. Dat is ook in lijn met de motie 'Een must: inzicht in bezuinigingen'.", luidt de motie.

De fractie roept het college op: "om met de toeristische sector in gesprek te gaan over mogelijke voorstellen inzake het tarief voor de toeristenbelasting voor 2020 en de raad in oktober te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken zodat de raad daar kennis van neemt vóór de definitieve vaststelling van tarieven en verordeningen in de Begrotingsraad van november."

Steun van TOP

De motie lijkt vanuit de samenleving in ieder geval steun te krijgen van het Texels Ondernemers Platform (TOP). De belangenvereniging roept haar leden via de website op om vanavond massaal steun te betuigen op het gemeentehuis. 

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik ga speulen met Ouwe Sunderklaas:Reageren!