Logo texelsecourant.nl
Foto:

Biljartvereniging TOG zoekt nieuwe spelers

  Sport

Biljartvereniging TOG (Tot Ons Genoegen) uit Den Burg heeft plaats voor een paar nieuwe spelers.

Bij de biljartclub is ruimte ontstaan voor een paar nieuwe leden. Wij biljarten op dinsdag- en vrijdagmiddag in de periode 15 september tot 15 april. Gespeeld wordt in "De Witte Burcht" aan de Molenstraat in Den Burg. Dit betekent beslist niet dat alleen mensen uit Den Burg lid kunnen worden, ook nu komen er verschillende spelers uit de buitendorpen. De biljartclub die 's middags speelt bestaat logischerwijs voor het grootste gedeelte uit gepensioneerden. Maar ook voor mensen die door hun werk 's avonds moeilijker kunnen, kunnen de speeltijden een mooie en welkome oplossing zijn. De club heeft nog geen vrouwelijke leden, maar ook die zijn van harte welkom.

Het is een fabel dat je om op een biljartclub te kunnen goed moet kunnen biljarten. 

Het bestuur: "De eerste vraag is dan natuurlijk: wat is goed? En de tweede: hoe ga je om met niveau verschil binnen de vereniging? Dit wordt net als bij andere biljartclubs opgevangen door het spelen naar je gemiddelde. Wat betekent dat hoe beter je speelt, hoe meer punten je moet maken. Zo ontstaat er een mooi evenwicht tussen de verschillende spelers, is het spelen van spannende wedstrijden mogelijk en zijn er redelijk gelijke kansen om op het eind van het seizoen als kampioen gekroond te kunnen worden. Want natuurlijk is, net als bij elke sport, willen winnen belangrijk.

Voor wie best een balletje kan stoten, maar er nooit bij stil heeft gestaan op een biljartclub te gaan. Of voor wie speelt de gedachte: ik kan het niet goed genoeg. "Neem maar aan: het is gewoon heel leuk en gezellig, spelers die komen gaan niet meer weg."

Voor meer informatie of opgave als lid kan contact worden opgenomen met: Dirk Terpstra (voorzitter), tel. 313640 0f 06-42469346, Han Keijser (secretaris), tel. 313332; Frans van Westenbrugge (penningmeester), tel. 761747 of Theo Bakker (wedstrijdleider) tel. 322006.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het besluit om de beslissing rond de toeristenbelasting te bevriezen, vergroot mijn vertrouwen in de politiek.Reageren!