Logo texelsecourant.nl
De Sportraad botste eind vorig jaar met de gemeente over de gang van zaken rondom het tarievenbeleid
De Sportraad botste eind vorig jaar met de gemeente over de gang van zaken rondom het tarievenbeleid (Foto: Jeroen van Hattum)

Sportraad trekt de stekker eruit

  Sport

Wegens een gebrek aan belangstelling vanuit de verenigingen en een gebrek aan overtuiging om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op het sportbeleid is de Texelse Sportraad van plan ermee op te houden. Om mensen de mogelijkheid te geven de Sportraad alsnog een vervolg te geven, zal de stichting tot 1 mei slapend blijven bestaan alvorens definitief te worden opgeheven.

In een gezamenlijk statement legt het bestuur de keuze uit. "Sportverenigingen weten ons steeds minder te vinden en met het aanstaande sportloket van de Texelse Sportstichting wordt het voor de verenigingen niet duidelijker waar ze moeten zijn met vragen. Met het opkomen van de sociale media weet men de wegen naar de gemeente het laatste decennium ook zelf steeds beter te vinden. De rol van de Sportraad wordt steeds kleiner en je kunt je afvragen of er nog wel behoefte is aan een dergelijk instituut."

In het afgelopen jaar liep het stroperig bij de Sportraad. Er werd naar eigen zeggen wel vergaderd, maar niet veel bereikt. De respons van de verenigingen werd minder en bij belanghebbendenavonden waren het altijd dezelfde verenigingen die aanwezig waren. Eind vorig jaar botste de Sportraad met de gemeente over de gang van zaken rondom het tarievenbeleid.

"De Sportraad is iets anders dan de Sportstichting. Dat is voor ons zeer duidelijk, maar voor de verenigingen niet altijd. Verenigingen komen steeds beter voor zichzelf op en dat is juist goed. De Sportraad begon ooit als 'raad van wijze mannen' die gevraagd en ongevraagd advies gaf. Later werd het echt de spreekbuis voor de verenigingen. Het dreigt nu – ondanks de beste intenties - een vergaderclubje te worden en dus maken we deze keuze", stelt het bestuur.

De Sportraad werd in 1954 opgericht en was actief betrokken bij de totstandkoming van het sportieve beleid op Texel met onder meer de realisatie van de laatste sportnota uit 2017. In 2015 jaar kreeg de stichting de erepenning van de gemeente Texel. In die tijd was de rol van de Sportraad overigens ook al kleiner geworden. Naast belanghebbendenavonden met diverse sprekers heeft de Sportraad nog een enquête gehouden onder verenigingen over de toekomst en mogelijke onderlinge samenwerking met andere verenigingen, slechts twintig verenigingen reageerden. Het was één van de signalen die de Sportraad bewoog tot dit besluit. De gemeente gaf in de persoon van wethouder Vlaming aan het besluit te begrijpen.

Mochten mensen zich toch geroepen voelen om de Sportraad voort te willen zetten, kunnen zij zich melden via secretaris@sportraadtexel.nl. Indien er geen gehoor komt, zal alles op nette manier worden afgerond, bestuurlijk en financieel.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Een dam tussen Schotland en Noorwegen, plus één tussen Frankrijk en Engeland ter bescherming tegen de zeespiegelstijging van enkele meters. Goed plan?Reageren!