Logo texelsecourant.nl
Gyminstuif van GVT in de Beatrixzaal in Den Burg.
Gyminstuif van GVT in de Beatrixzaal in Den Burg. (Archieffoto: Gerrit Verhoeven)

GVT niet blij met nieuwe zaaltarieven

  Sport

Gymvereniging Texel is niet blij met de zaaltarieven die de gemeente voor de nieuwe sporthal in Den Burg wil hanteren.

Dat blijkt uit het voorstel van burgemeester en wethouders om het tarievenbeleid voor gemeentelijke sportaccommodaties op Texel te herzien.

GVT betaalde in de Beatrixzaal in Den Burg een zaaltarief van €8,50 per uur. Dat wordt in de nieuwe sporthal straks €14,- per uur als de gemeenteraad instemt met de herziening. Volgens GVT stijgen de jaarlasten daardoor met €4500,- en dat is volgens de club niet te dragen. De vrees bestaat dat het leidt tot een faillissement. Contributieverhoging wordt niet haalbaar geacht, omdat er dan mogelijk leden weglopen.

GVT maakt kosten, omdat er wordt gewerkt met betaalde en gekwalificeerde trainers die de les verzorgen. Dat is om de ambities van GVT op recreatie- en wedstrijdniveau waar te maken en daar zijn volgens de club geen vrijwilligers voor te vinden.

Volgens de gemeente is het ambitieniveau van een vereniging echter een verantwoordelijkheid van de vereniging zelf. "Er is voor verenigingen geen verplichting om met betaalde kaderleden te werken. Het werken met betaalde trainers is afhankelijk van eigen keuzen van en door een vereniging. Het subsidiëren van betaalde kaderleden voor sportverenigingen door de gemeente kan voor precedentwerking zorgen."

Texels Welzijn heeft de zorg uitgesproken dat er minder ouderen gaan meedoen aan sport- en beweegactiviteiten van Texels Welzijn als gevolg van de tariefsverhogingen. Deze activiteiten worden ook gegeven door betaalde en gediplomeerde krachten. Volgens de gemeente is in gesprekken met GVT en Texels Welzijn aangegeven dat mensen met een smalle beurs een beroep kunnen doen op een minimaregeling om sport toegankelijk te houden.

Jeu de Boulesclub Den Burg en Honden Club Texel (gebruikers van grond naast zwembad Molenkoog) krijgen eveneens te maken met nieuwe tarieven. Voor de Jeu de Boulesclub gaat de huur van het terrein omhoog van €660,13 naar €1041,13. Voor de hondenclub stijgt de huur van €700,80 naar eveneens €1041,13 per jaar (de prijs van een half natuurgrasvoetbalveld).

Volgens de gemeentelijke stukken die aan de politieke partijen zijn verzonden, hebben beide verenigingen begrip voor de herziening van het tarievenbeleid. Bij de Jeu de Boulesclub leidt het mogelijk wel tot een contributieverhoging van €5,- per lid. Dat pakt mogelijk ongunstig uit voor de leden die financieel minder draagkrachtig zijn.

De hondenclub wil een tariefsverhoging afgewogen zien tegen het onderhoud dat de gemeente op het terrein pleegt. Volgens de gemeente is onderhoud echter geen reden om te gaan differentiëren. Het nieuwe tarievenbeleid wordt op 3 september door de politieke partijen in een commissievergadering besproken.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De snelheid op de verbindingswegen van en naar alle Texelse dorpen op 80 km/uur houden of naar 60 km/uur?Reageren!