Logo texelsecourant.nl
Uitsnede van de kaart van Texel, waarop de plas is te zien.
Uitsnede van de kaart van Texel, waarop de plas is te zien.

Werkzaamheden dempen plas Zeeburg stilgelegd

  Politiek

Werkzaamheden aan de demping van de plas op Zeeburg in polder De Eendracht zijn op last van de gemeente stilgelegd.   

Het werk mag pas worden hervat zes weken na het verlenen van de omgevingsvergunning en er geen voorlopige voorziening is gevraagd. Die datum is vrijdag 19 april 2019. Onderzocht wordt nog of voor die datum toch werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Luchtfoto's van de gemeente laten zien dat in juli 2017 de plas nog geheel open was. Uit luchtfoto's die in februari 2018 zijn gemaakt is te zien dat de plas deels is gedempt. Op 28 februari 2019 heeft een toezichthouder de situatie van enige afstand beoordeeld en zijn foto's gemaakt. De luchtfoto's van februari 2018 waren op dat moment nog niet beschikbaar. Niet geheel duidelijk op dat moment was welke werkzaamheden er werden uitgevoerd. Het is dus, anders dan in het antwoord van 28 februari 2019 van het college op vragen van GroenLinks, goed mogelijk dat al voor die datum met de gedeeltelijke demping is gestart.

"Terecht zijn de werkzaamheden dus wel stilgelegd", meldt het college. Dit is ook in een besluit vastgelegd en daaraan is een dwangsom gekoppeld. Voor de beoordeling van de aanvraag is dit niet direct van belang; die beoordeling wordt niet anders als duidelijk was geweest dat de plas al deels was gedempt.

Inmiddels is tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning een bezwaarschrift ingediend. In dit bezwaar is onder andere gesteld dat er ten onrechte van uit is gegaan dat er geen externe werking is. Bij de behandeling van het bezwaar zal dit nader uitgezocht moeten worden. Het is daarom volgens b en w raadzaam de heroverweging in bezwaar af te wachten.

Met de Regionale Uitvoerings Dienst zijn afspraken gemaakt over wanneer er externe werking voor een Natura 2000 gebied kan zijn. In deze situatie is op basis daarvan geconcludeerd dat er geen externe werking is te verwachten en dat nader onderzoek niet nodig is.

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het beheer van paden op de Hoge Berg door middel van schapenbegrazing is een goed idee.Reageren!