Logo texelsecourant.nl

"Geen oude rechten uitplaatsen inpandige appartementen"

  Politiek

Voor zover bekend zijn er geen situaties meer waarbij op basis van oude rechten een vergunning voor uitplaatsing van  inpandige appartementen nog niet is uitgevoerd.

Dat meldt het college van b en w. Uitgangspunt is dat in het buitengebied inpandige recreatieve opstallen of –appartementen niet worden uitgeplaatst. Daarom is in de het bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013 in de diverse bestemmingen ook de volgende regel opgenomen: "bestaande recreatieve opstallen, die zich inpandig in, of aangebouwd aan, een gebouw bevinden, mogen niet als losstaand bouwwerk worden herbouwd".

Uitplaatsing kan alleen met een wijziging van het bestemmingsplan of een uitgebreide omgevingsvergunning. Nodig is dan in ieder geval een goede ruimtelijke onderbouwing en er is instemming van de raad nodig. Per geval zal dan beoordeeld moeten worden of er sprake is van een "goede ruimtelijke ordening".

Dat antwoordt het college op een vraag van D66 over deze kwestie. Aanleiding is de stolp aan de Pontweg, waar wél vergunning was afgegeven voor het uitplaatsen van inpandige appartementen, maar dat nog niet was uitgevoerd. Het college werkt mee aan een principeverzoek voor mogelijke verplaatsing van deze toeristische bedden naar een terrein aan het Mienterglop. College en raad zullen zich hier nog verder over buigen.  

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het besluit om de beslissing rond de toeristenbelasting te bevriezen, vergroot mijn vertrouwen in de politiek.Reageren!