Logo texelsecourant.nl

'Onvoldoende voor Texel op WOZ-gebied'

  Politiek

Texel komt vandaag in de berichtgeving van de NOS naar voren als één van de 26 gemeentes in Nederland die afgelopen jaar een onvoldoende kregen voor het vaststellen van de WOZ-waarde.

Dat is de waarde van een huis of andersoortig gebouw op basis waarvan de Onroerend Zaak Belasting wordt geheven.

Volgens de berichtgeving van de NOS behaalde Texel twee sterren op een schaal van vijf sterren en dat wordt als onvoldoende beschouwd. "Die gemeenten hebben geen goed beeld van de WOZ-waarde van huizen."


Afbeelding op de website van de NOS. De gemeenten die rood gekleurd zijn (waaronder Texel) scoren één of twee sterren op een schaal van vijf.

Op de website van de Waarderingskamer, de organisatie die gemeenten controleert en beoordeelt op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (WOZ), is eveneens te lezen dat Texel twee sterren scoort. Daar staat als toelichting dat er op onderdelen zaken verbeterd moeten worden.

De belangrijkste daarvan is aansluiting zoeken op de zogeheten Landelijke Voorziening WOZ. Dat is een centraal gegevensknooppunt voor WOZ-gegevens. De Waarderingskamer blijkt Texel op 15 december 2017 een officiële aanbeveling te hebben gegeven om - in het kader van de Wet WOZ - zo snel mogelijk aansluiting te zoeken op de Landelijke Voorziening WOZ.

Volgens de Waarderingskamer kunnen op die manier waardegegevens van woningen centraal openbaar gemaakt worden via www.wozwaardeloket.nl.  "Aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ zorgt ervoor dat de afnemers van WOZ-gemeenten (waterschappen, belastingdienst, CBS, notarissen, banken en andere aangewezen partijen) WOZ-gegevens op een volledig geautomatiseerde manier en via beveiligde systemen en kanalen krijgen", aldus de Waarderingskamer. Op de site staat de status van de aanbeveling  aan Texel als 'afgerond' genoteerd.

In een rapport dat de Waarderingskamer op 27 september 2017 voor de WOZ op Texel opstelde, wordt aansluiting op de landelijke voorziening ook al als een verbeterpunt genoemd.

In dat rapport uit 2017 wordt de uitvoering van de WOZ-wet op Texel overigens als voldoende beoordeeld met een paar kanttekeningen. Er is dan sprake van een achterstand in de afhandeling van bezwaarschriften en de 'juistheid en volledigheid van secundaire objectkenmerken in de WOZ-administratie' wordt als aandachtspunt benoemd. Voor de rest voldoet de gemeente in dat rapport aan de criteria van de Waarderingskamer.

Texel kent volgens de Waarderingskamer 11.831 objecten die een WOZ-waarde hebben. De gemiddelde WOZ-waarde op het eiland is € 269.000,-.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!