Logo texelsecourant.nl
Texels landschap.
Texels landschap. (Foto: Gerard Timmerman)

"Petitie wakkert onnodig onrust aan"

  Politiek

LTO wakkert onnodig onrust aan met de petitie tegen het nationaal park. Dat stelt GroenLinks in een ingezonden brief.

Het bestuur van de partij noemt de suggestie dat er concrete plannen zouden zijn voor uitbreiding van het nationaal park "fake news". Volgens GroenLinks is er hooguit sprake van een mening van de voorzitter van het nationaal dat een uitgebreid nationaal park meerwaarde heeft en niet van een voorstel.

Onderstaand de ingezonden brief van het bestuur van GroenLinks:

In de petitie van LTO en TOP waarin zij zich verzetten tegen een Nationaal park Texel staat de volgende zin: "Nationaal Park Duinen van Texel (verder NP) heeft plannen gepresenteerd om heel Texel tot NP te maken". Met de petitie roepen diverse Texelse organisaties de provincie op om de minister te adviseren dit niet te doen.

In een eerder stadium heeft Texel 2010 in de gemeenteraad een motie ingediend met ongeveer dezelfde lading. Zoals we allemaal in de toespraak van de voorzitter van het NP bij de raadscommissie hebben kunnen horen is er geen sprake van een voorstel, hooguit van een mening dat een groter NP, heel Texel omvattend, meer waarde zou hebben.

In de raad was een meerderheid de mening toegedaan dat het op dit ogenblik in het geheel niet aan de orde is en dat, mochten er plannen zijn, de gemeenteraad het aangewezen orgaan is om daarmee aan de slag te gaan.

Er zijn geen voorwaarden bekend en er is nog geen enkel suggestie gedaan voor de invulling van een Nationaal Park Texel.

GroenLinks Texel is van mening dat op deze manier onnodig onrust wordt aangewakkerd. De zin in de petitie waarin gesuggereerd wordt dat er concrete plannen zijn voor het Nationale Park op Texel kan ons inziens niet anders worden aangeduid dan als 'Fake News'.

Daar komt nog bij dat GroenLinks Texel zich afvraagt hoeveel recht LTO en TOP hebben om op voorhand te doen alsof zij op Texel de dienst uitmaken. Hiermee proberen deze maatschappelijke organisaties de gemeenteraad min of meer buiten spel te zetten, die een duidelijk standpunt heeft ingenomen over dit onderwerp.

Naar onze mening is de petitie voorbarig, gaat die voorbij aan de bestuurders die daarvoor nog maar net zijn gekozen en wordt de mogelijkheid om open discussies te voeren over wenselijke- of onwenselijke toekomstscenario's uitgesloten door teksten zoals die in de petitie.

Wij zijn voor een open discussie gebaseerd op informatie en feiten. U ook?

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!