Logo texelsecourant.nl
Foto: GroenLinks
Gemeenteraadsverkiezingen

Een GroenLinks Nieuwjaar

  Politiek

Binnenkort zetelt GroenLinks al weer 28 jaar in de Texelse Raad. Vanaf het begin was ik erbij, waarvan bijna 18 jaar als raadslid.

Nu is het een goed moment om ruimte te maken voor anderen en nieuwe mensen in te werken.  Het is belangrijk om daarvoor de tijd te nemen, want er is veel te leren, ook in gemeentepolitiek. Daarvoor wil ik nog wel een tijd beschikbaar blijven.

Zaken waar ik me o.m. altijd sterk voor heb gemaakt zijn het vervoer en parkeren op Texel, een maximum (45.000) aan het aantal slaapplaatsen. Ook vond en vind ik het belangrijk dat Texel een veilige plek is om te leven voor jong tot oud. Wat altijd belangrijk was en in de toekomst alleen maar belangrijker wordt, is Texel zelfvoorzienend maken in zijn energiebehoefte. Wat daaruit voort zou moeten vloeien is dat het geld van die energie niet van het eiland wegvloeit; dat we met Texel reclame maken als proeftuin voor duurzaamheid en de werkgelegenheid die dit oplevert.

Momenteel heeft GroenLinks een kleine raadsfractie. Dat beperkt onze invloed. Ons uitgangspunt vanuit deze realiteit is voor GroenLinks steeds geweest ervoor te waken dat politiek Texel niet afglijdt naar 'behoudzucht', maar open blijft staan voor vernieuwing.

De komende raadsperiode wil GroenLinks zich voor de volgende zaken inspannen; we willen ruimte bieden voor werkgelegenheid, maar op een verstandige manier. Geen 'bulk' maar meer kwaliteit. We willen de onafhankelijkheid van het eiland en de gemeente waarborgen. Voorzieningen moeten Texels en op Texel blijven en dan met name die op het gebied van zorg en energie.

We moeten niet onze beslissingen nemen omwille van het toerisme. De inwoners bepalen de toekomst van Texel. We danken onze populariteit aan de authenticiteit van Texel. Deze moeten we waarborgen. Wat hierbij zou helpen is een toeristen adviesraad. GroenLinks Texel wil namelijk inzichtelijk krijgen waar we ons eiland nog beter kunnen maken en of en hoe de belangen van de inwoners te verenigen zijn met het toerisme. We willen perspectief bieden aan de verschillende generaties: Werk en huisvesting voor jonge starters en zorg op maat voor ouderen.

Nog nooit heb ik zo  veel vertrouwen gehad in het bestaansrecht van GroenLinks Texel als nu! We hebben onze ondersteunende fractie uitgebreid en zijn enthousiast. We hebben zin in de toekomst en willen graag aan de slag met de punten die ik hierboven heb beschreven.

We zijn er klaar voor en gaan ons inzetten voor een mooi jaar als begin van een mooie toekomst voor GroenLinks Texel.

Jaap Vlaming

Raadslid GroenLinks

GroenLinks Texel
De fractie van GroenLinks bezet momenteel één zetel in de Texelse gemeenteraad
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Een vliegende auto die door de politie bij calamiteiten vanaf vliegbasis Leeuwarden wordt ingezet op de Waddeneilanden.Reageren!