Logo texelsecourant.nl
Rob van Menen.
Rob van Menen.

College geeft overzicht declaraties

  Politiek

Oud-gemeentesecretaris Rob van Menen heeft van 2014 tot en met 2016 in totaal voor bijna veertienduizend euro aan meerkosten gemaakt omdat hij niet op Texel woonde.

Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen die Texel 2010 in april stelde over de vorige week opgestapte gemeentesecretaris.

Het bedrag is een optelsom van gedeclareerde meerkosten voor overnachtingen op het eiland, lunch en diner en reiskosten. Het merendeel ging in de overnachtingen zitten: €2951,82 in 2014, €2399,50 in 2015 en €1906,57 in 2016.

Het college laat in een toelichting weten dat volgens de Verplaatsingskostenregeling tien procent van een deel van de kosten bij de gemeentesecretaris in rekening is gebracht, de overige kosten worden door de gemeente betaald.  "Graag merken we op dat overnachtingen slechts incidenteel plaatsvinden", aldus het college. "Dit gebeurt alleen indien het uit hoofde van de functie noodzakelijk is dat een vergadering wordt bijgewoond."

Volgens burgemeester en wethouders moet ook in acht worden genomen dat de gemeentesecretaris recht zou hebben gehad op een vergoeding als hij wel naar Texel was verhuisd. Dat zou gemiddeld €11.000,- zijn geweest. Die kosten moeten volgens het college eigenlijk in mindering worden gebracht op de feitelijke declaraties.

Volgens het college is het door het vertrek van Van Menen niet meer relevant om "uitspraken die toendertijd zijn gedaan met betrekking tot de verhuisplicht" te behandelen. Met het oog op de toekomst zegt het college wel dat het "de uitdrukkelijke wens heeft" dat de gemeentesecretaris op Texel woont.

In de profielschets die Texel in 2013 formuleerde voor de nieuwe gemeentesecretaris stond de zinsnede dat het "de verwachting was' dat de gemeentesecretaris zich op het eiland zou vestigen.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Aanwezigheid van de pers werkt belemmerend om vrijuit te kunnen sprekenReageren!