Logo texelsecourant.nl

Texel2010 wil opheldering over zaken rond vertrek gemeentesecretaris

  Politiek

Cruciale vragen rond het vertrek van Rob van Menen als gemeentesecretaris zijn nog niet beantwoord, vindt Henk Jonker, fractievoorzitter van Texel2010. Hij stuurde onderstaande vragen naar het college van b en w. 

Geacht college van burgemeester en wethouders , 

Middels deze openbrief heeft de raadsfractie van Texel 2010  de volgende vragen geconcipieerd. Betreffende de voormalig gemeentesecretaris Dhr. R. van Menen. 

1) Is het feit dat Dhr. van Menen zich niet op Texel wilde vestigen de enige reden dat u hem heeft ontheven van zijn functie als gemeentesecretaris? 

2) Geacht college van B&W mochten er meerderen redenen aan het ontbinden van het contract  van de functie van gemeentesecretaris hier aan ten grondslag liggen wilt en kunt u dit dan in summiere bewoordingen met redenen omkleden? 

3) Is de informatie correct dat iemand vanuit het ambtelijk apparaat het bericht van het afscheid nemen van de gemeentesecretaris heeft gelekt naar de Texelse Courant en is dit niet strafbaar? 

4) Getuigt het lekken van vertrouwelijke informatie en het  publiceren hiervan niet van het minachting van alle raadsleden?  

5) Bent u als college van B&W voornemens om in navolging van de toenmalig gemeentesecretaris Dhr. van Menen toen hij aangifte deed bij de politie van de gestolen parkeergelden, aangifte te doen bij de politie van het lekken van zeer gevoelige informatie en het schenden van het integriteitprotocol  door een ambtenaar?  

6) Geacht college van B&W wij gaan er gemakshalve vanuit dat alle taken van de inmiddels ex- Gemeentesecretaris die onder de competentie van de gemeentesecretaris vallen niet meer door Dhr. van Menen worden uitgevoerd is dit correct en tevens juist? 

Wij zien uw antwoorden gaarne per ommegaande tegemoet en brengen u wellicht ten overvloede in herinnering dat wij ook nog enige cruciale vragen over Dhr. van Menen hebben uitstaan die helaas nog niet beantwoord zijn! 

Met een welgemeende vriendelijke groet , 

Namens de raadsfractie van Texel 2010 Henk Jonker fractievoorzitter.     

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!